“บิ๊กตู่” หนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา

  • เปิดเส้นทางสักการะพระบรมธาตุ 3 แห่งในจังหวัดเชียงราย
  • ช่วยให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน กระจายรายได้ไปสู่ฐานราก

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส่งเสริมแผนการท่องเที่ยวในมิติทางศาสนาผ่านกิจกรรม “เส้นทางธรรมแห่งศรัทธา เส้นทางสักการะพระบรมธาตุ” ซึ่งจัดขึ้นที่พระธาตุศักดิ์สิทธิ์จำนวน 3 แห่งในจังหวัดเชียงราย คือ พระธาตุผาเงา พระธาตุจอมกิตติ และพระธาตุเจดีย์หลวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงศาสนา พัฒนาวัด ศาสนสถาน และชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต พร้อมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

สำหรับกิจกรรมในแต่ละวัดจะมีการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในด้านการเดินทาง ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น จุดชมโบราณสถาน การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าชุมชน กาดหมั้วครัววัฒนธรรม การแสดงวัฒนธรรม และการแสดงฝีมือสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของเยาวชน ตลอดจนการจัดแสดงผลงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาทุกวันอาทิตย์อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงกับ 3 เส้นทางตามโครงการ “จาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา” ได้แก่ เส้นทางสักการะพระธาตุ จังหวัดเชียงราย เส้นทางตามรอยพระเถราจารย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดมุกดาหาร นครพนม บึงกาฬ และหนองคาย

“นายกรัฐมนตรีส่งเสริมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา โดยได้ผสานมิติทางศาสนาที่ทรงคุณค่า เข้ากับเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น ช่วยให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ไปสู่ฐานราก รวมถึงเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยซึ่งมีต้นทุนทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก จะสามารถนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตได้ และพร้อมต่อยอดเเหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม” นายอนุชากล่าว