บางจาก ผนึกกองทัพอากาศ ต่อยอดน้ำมันเครื่องบิน SAF นำร่องทดสอบใช้ไบโอ-เจ็ทคาร์บอนต่ำในฝูงบินกองทัพ

  • บางจากฯ จับมือกองทัพอากาศ ต่อยอดใช้ SAF น้ำมันเครื่องบินยั่งยืน
  • นำร่องในฝูงบินกองทัพร่วมศึกษา ไบโอเจ็ท คาร์บอนต่ำ
  • พร้อมบุกเบิกใช้สูตรผสม JP-8 อัตราส่วน 2% ทดสอบกับการสตาร์ตและระบบเครื่องยนต์

นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชนเปิดเผยว่า เมื่อเร็ว  เดินทางไปพร้อมกับนางกัณฑมาศ กฤตยานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการผลิตและจัดส่งน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชนนำคณะทำงานบริษัทบางจากฯ กับพันธมิตรที่จะเข้ามาร่วมใช้น้ำเครื่องบินแบบยั่งยืน (SAF : Sustainable Aviation Fuel ) โดยได้ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาศึกษาความเหมาะสมในการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานคาร์บอนต่ำ (Bio-Jet) กับฝ่ายอากาศยานของกองทัพอากาศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 กับคณะทำงานกองทัพอากาศ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน)

ในที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดแนวทางความร่วมมือในอนาคต ภายหลังสรุปผลสำเร็จของโครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานคาร์บอนต่ำ (Bio-Jet) กับอากาศยานที่ได้นำเชื้อเพลิงอากาศยานคาร์บอนต่ำมาผสมเข้ากับน้ำมันอากาศยาน JP-8 ของกองทัพอากาศในอัตราส่วน 2% และนำมาทดสอบกับเครื่องยนต์ทั้งแบบ Jet Start และ Engine Test จากนี้จะเดินหน้าต่อยอดทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน SAF กับอากาศยานของกองทัพอากาศเป็นลำดับถัดไป

สำหรับโครงการนี้ดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้นครั้งแรกที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง โดยมี พลอากาศตรี จักรวัชร จงสืบสุข ผู้อำนวยการสำนักงานการบินกองทัพอากาศ เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งจะร่วมหารือกันเป็นระยะ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการใช้น้ำมันเครื่องบิน SAF ที่มีคาร์บอนต่ำ สร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน#gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen