“บางจาก”ประกาศศักดานำทัพ5 ธุรกิจลุยตลาดในปีนี้

  • คาดผลดำเนินงานไตรมาส 1 ปี นี้จะ สดใส 
  • พลิกฟื้นจากปี 2563 ได้อย่างรวดเร็ว
  • เหตุ ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1  ว่าในภาพรวมจะออกมาดีเกินความคาดหมาย หลักๆ เป็นผลจากกำไรจากการสต๊อกน้ำมัน (stock gain) โดยทั้ง 5 ธุรกิจมีผลประกอบการที่ดีขึ้น วางแผนรุกในทุกมิติเพื่อการเติบโตต่อเนื่อง ย้ำแนวคิด 3Rs – Refocus หรือ การเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Restructures หรือการปรับองค์กรเพื่อสร้างช่องทางในการเข้าถึงตลาดและลูกค้า และ Reimagine หรือ การคิดนอกกรอบ และนำนวัตกรรมมาสร้างความแกร่งให้กลุ่มธุรกิจ

ทั้งนี้เมื่อแยกเป็นรายกลุ่มธุรกิจ บางจากก็จะเน้นใน กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ซึ่งผลจากการควบคุมการผลิตของกลุ่มโอเปค ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และคาดว่าเมื่อธุรกิจต่างๆ เปิดดำเนินการมากขึ้นแล้ว จะมีความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น จึงมีการวางแผนการกลั่นอย่างเต็มที่ โดยหลังจากการซ่อมบำรุง ในเดือนก.พ.-มี.ค.นี้ โรงกลั่นบางจากมีแผนที่จะกลั่นในระดับสูงกว่า 120,000 บาร์เรลต่อวัน จึงคาดการณ์ว่าในไตรมาสที่ 1 จะมีผลประกอบการอยู่ในระดับดีมาก

ขณะที่ กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า จะเน้นขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทั้งในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิค รวมทั้งมุ่งหาโอกาสการเพิ่มรายได้จากโครงการที่มีในปัจจุบัน ประกอบกับมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแรง รองรับแผนการลงทุนในระยะ 5 ปี วงเงิน 40,000 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯมีผลกำไรจากการดำเนินงาน ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา + ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม หลังหักค่าใช้จ่าย ก่อนรายการพิเศษ( EBITDA ) เติบโตโดยเฉลี่ย 15% ต่อปี ตามที่ได้วางแผนไว้

นอกจากนี้ ในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ มุ่งเน้นการขยายธุรกิจจาก B2B (Business-to-Business) เป็น B2C (Business-to -Customers) เพื่อ บุกตลาดผู้บริโภคโดยตรงด้วยการลงทุนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง ที่เน้นการทำแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สารให้ความหวาน ฯลฯส่วนกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ธุรกิจต้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันและ Winnonie ที่จะเป็นแพลตฟอร์มใหม่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ตั้งเป้าขยายผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 รายในปี นี้  จาก 40 รายในปี 2563 โดยมีเป้าหมายระยะยาวในปี 2573 ส่งเสริมให้มีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศรวม  200,000 ราย

#TheJournalistClub #โควิด19 #JNC #บางจาก