บางกอกแอร์ บินอินเตอร์เพิ่มใหม่ “เสียมเรียบ-ย่างกุ้ง-ดานัง” รุกเจาะตลาดท่องเที่ยว+นักธุรกิจร่วมฟื้นเศรษฐกิจอินโดจีน

  • “บางกอกแอร์” ลุยเปิดบินต่างประเทศเริ่ม ส.ค.65 เป็นต้นไป
  • เพิ่มใหม่ 3 เส้นทาง กรุงเทพฯ สู่ เสียมเรียบ/กัมพูชา-ย่างกุ้ง/เมียนมาร์-ดานัง/เวียดนาม
  • รุกตลาดนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ฟื้นเศรษฐกิจอินโดจีน

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส บริษัท การบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า พร้อมกลับมาเปิดบินประจำระหว่างประเทศใหม่ ตอบสนองความต้องการของนักเดินทางดีขึ้นตามลำดับ จึงได้เปิดบินไป-กลับอีก 3 เส้นทาง เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ได้แก่ กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ (กัมพูชา) กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง (เมียนมาร์) และ กรุงเทพฯ – ดานัง (เวียดนาม) มุ่งให้บริการเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่ต้องการเดินทางในภูมิภาคฯทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่จะส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจภูมิภาคอินโดจีน โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินดังนี้ 

เส้นทางที่ 1 กรุงเทพฯ – เสียมเรียบหรือนครวัด (กัมพูชา) 1 เที่ยว/วัน (ไป-กลับ) เริ่ม 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไปด้วยฝูงบินเอทีอาร์รุ่น 72-600 รองรับผู้โดยสาร 70 ที่นั่ง รหัสเที่ยวบินขาไป PG905 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ 10.30 น. ถึงสนามบินนานาชาติเสียมเรียบ 11:45 น.  และเที่ยวบินขากลับ PG906 ออกจากสนามบินนานาชาติเสียมเรียบ12.15 น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 13.55 น.

เส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง (เมียนมาร์) 1 เที่ยว/วัน เริ่ม 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป  ด้วยฝูงบินแอร์บัสA320 รหัสเที่ยวบินขาไป PG703 ออกจากสนามบินนานานชาติสุวรรณภูมิ 16.45 น. ถึงสนามบินนานาชาติย่างกุ้ง17.35 น. และเที่ยวบินขากลับ PG704 ออกจากสนามบินนานาชาติย่างกุ้ง 18.20 น. และถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 20.20 น.

เส้นทางที่ 3 กรุงเทพฯ – ดานัง (เวียดนาม) 1 เที่ยว/วัน เริ่ม 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ด้วยฝูงบินแอร์บัส A320 รหัสเที่ยวบินขาไป PG947 ออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 10:55 น. ถึงสนามบินนานาชาติดานัง 12:45 น. และเที่ยวบินขากลับ PG948 ออกจากสนามบินนานาชาติดานัง 13:55 น. ถึงสุวรรณภูมิ 15:25 น.

ทั้งนี้เมื่อปี 2564 บางกอกแอร์เวย์ ได้เปิดบินแบบประจำระหว่างประเทศแล้วเช่นกัน ไป-กลับ 3 เส้นทาง ได้แก่1.กรุงเทพฯ-มัลดีฟส์ เมื่อกรกฎาคม 2.สมุย – สิงคโปร์ เมื่อสิงหาคม 3.กรุงเทพฯ – พนมเปญ เมื่อธันวาคม 2564

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza,www.facebook.com/penroongyaisamsaen