บางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบิน 8 เส้นทางบิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ผู้ให้บริการ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งว่า สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จะกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบิน เส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 64 เป็นต้นไป   

เที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด จะให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พุธ และศุกร์) ด้วยเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-600 เที่ยวบินที่ PG305 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 11.40 น. ถึงสนามบินตราด เวลา 12.40 น. และเที่ยวบินที่ PG306 ออกจากสนามบินตราด เวลา 13.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 14.10 น. 

ทำให้สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  มีเที่ยวบินให้บริการทั้งสิ้น 8 เส้นทางบิน 

สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการใน 8 เส้นทาง ประกอบด้วย 

1. เส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ) : ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน  และเที่ยวบินพิเศษเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ วันละ 2 เที่ยวบิน  

2. เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ) : ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน  

3. เส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ไป-กลับ) : ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน  

4. เส้นทางกรุงเทพฯ – ลำปาง (ไป-กลับ) : ให้บริการสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ และอาทิตย์)   

5. เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ) : ให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พุธ และศุกร์)

6. เส้นทางสมุย – ภูเก็ต (ไป-กลับ) : ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน 

7. เส้นทางสมุย – สิงคโปร์ (ไป-กลับ) : ให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พฤหัสบดี และอาทิตย์) 

8. เส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ) : ให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พุธ และศุกร์)  *เริ่ม 1 ตุลาคม 2564  

ทั้งนี้ผู้โดยสารที่มีความต้องการเดินทางสามารถตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule  โดยสายการบินฯ ขอแนะนำผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข และตรวจสอบประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดต่างๆ ของจังหวัดหรือเมืองปลายทางที่ต้องการจะเดินทางเข้าออกก่อนเดินทางทุกครั้ง จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)  http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/  , ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) www.airportthai.co.th/th/  ,กรมท่าอากาศยาน www.facebook.com/DepartmentOfAirports/ 

โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้ทางช่องทางดังนี้ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.  , PG Live Chat:  https://bit.ly/PGLiveChatTH  และ อีเมล: reservation@bangkokair.com อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด อย่างต่อเนื่องเคร่งครัด