บอร์ดสมอ.ไฟเขียวมาตรฐาน “ตู้เก็บวัคซีนทุกชนิด-ตู้เก็บวัคซีนโควิด-19”

  • เตรียมประกาศใช้เดือนส.ค.นี้
  • เพื่อให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ
  • ใช้อ้างอิงจัดหาเพื่อฉีดให้ประชาชน  

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(บอร์ด สมอ.)  ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)รวม 48 มอก. ซึ่ง อาทิ มอก.ตู้เก็บวัคซีน,มอก. เครื่องจักรกลการเกษตร,มทอก. สุราแช่ สุรากลั่น ,มอก.ทีวีสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ,มอก. สุขภัณฑ์เซรามิค ,มอก.คอนกรีตบล็อก ,มอก. กล้องติดรถยนต์ เป็นต้น

สำหรับ มอก.ตู้เก็บวัคซีน ตนได้สั่งการให้ สมอ. เร่งไปประกาศใช้มอก.โดยเร็วที่สุด เพื่อรองรับปริมาณความต้องการของโรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์ในการเก็บรักษาวัคซีน เพื่อคงคุณภาพของวัคซีนก่อนที่จะนำไปฉีดให้กับประชาชนโดยเฉพาะวัคซีนสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

นายจุลพงษ์ ทวีศรี ประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) กล่าวว่า มอก.ตู้เก็บวัคซีน-19 ได้กำหนดไว้ให้ต้องสามารถจัดเก็บในช่วงอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส -8 องศาเซลเซียส  ซึ่งสมอ. ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) ได้ร่วมกันพิจารณาก่อนได้ข้อสรุปในอุณหภูมิดังกล่าว และมีคณะกรรมการวิชาการ (กว.) รายสาขา เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ ที่มีผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานร่วมกันพิจารณากลั่นกรองมอก.ดังกล่าว อาทิ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย 

สำหรับมอก.ดังกล่าวได้กำหนดให้ ครอบคลุมตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 แบบ 2 ประตู กระจกสองชั้น ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 250 โวลต์ สำหรับเก็บรักษาวัคซีน  รวมไปถึงยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชนิดที่มีการใช้ครั้งเดียว (disposable use) และปิดสนิท (sealed package) ซึ่งมีข้อกำหนดที่สำคัญ คือ ข้อกำหนดทั่วไปของตู้เก็บความเย็น อุณหภูมิช่องเก็บ อุณหภูมิหลังเปิดประตู อุณหภูมิภายในตู้เมื่อไฟฟ้าดับ  สัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าหรือสูงกว่าช่วงอุณหภูมิที่ยอมรับได้ อุปกรณ์เตือน และการแสดงผลกับผู้ใช้ 

”สมอ.คาดว่าจะสามารถประกาศใช้มอก.ตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 ได้ในเดือนส.ค.นี้ รวมทั้งจะร่วมกับส.อ.ท. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำมอก.ดังกล่าวไปใช้ เพื่อให้สามารถผลิตตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 ที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลกรองรับความต้องการของโรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์ในการเก็บรักษาวัคซีน โควิด-19 ที่จะมีการนำเข้ามาฉีดให้กับประชาชนจำนวนมากในอนาคต”

#TheJournalistClub #โควิด19 #วัคซีนโควิด #ล็อกดาวน์ #ตู้เก็บวัคซีน