บอร์ดกฟผ.เคาะเลือก “บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร”

  • รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เป็นผู้ว่ากฟผ.คนใหม่
  • ลูกหม้อกฟผ.เกษียณในปี2566
  • พนักงานรุ่นใหม่หนุนเต็มที่ 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(บอร์ดกฟผ.) ได้มีมติเอกฉันท์เลือกนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกฟผ.ขึ้น เป็นผู้ว่ากฟผ.คนใหม่ (คนที่ 15 ) แทนนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ.ที่จะครบวาระในวันที่ 3 ธ.ค.นี้ โดยหลังจากนี้จะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อพิจารณาต่อไป

 ทั้งนี้กฟผ.ได้เปิดรับสมัครสรรหาผู้ว่ากฟผ.คนใหม่เมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ว่าการ กฟผ.รวม  3 ราย ประกอบด้วย 1. นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน และ 3. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ขณะเดียวกัน บุคคลที่สมัครชิงเก้าอี้กฟผ.ครั้งนี้ ถือว่า เป็นคนที่มีความสามารถด้วยกันทั้งหมดหากแต่เหตุผลที่ บอร์ดกฟผ.เลือกนายบุญนิตย์ เนื่องจากเป็นบุคคลที่คนรุ่นใหม่ในกฟผ.สนับสนุนค่อนข้างมากเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนกฟผ.ในยุคการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือ Disruptive Thecnology ซึ่งกฟผ.จะต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายรูปแบบในอนาคต

สำหรับ  นายบุญญนิตย์ เริ่มทำงานกฟผ.เมื่อ 16 ธ.ค. 2528 และจะครบเกษียณอายุ : 1 ต.ค. 2566 จบการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Energy Management)   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ และ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล)ผ่านงานกฟผ.ที่สำคัญนอกเหนือจากตำแหน่งปัจจุบันอาทิ   รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ  รองผู้ว่าการกิจการสังคม  ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ  หัวหน้ากองวางแผนและประเมินผลสายงานผลิตไฟฟ้า ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ