บสย. ร่วมเวทีเสวนา “ค้ำประกันสินเชื่อ” จับมือพัฒนาระหว่างประเทศ

  • แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
  • ถ่ายทอดประสบการณ์การ
  • ค้ำประกันสินเชื่อให้กับ SMEs  

นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ และรักษาการผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( บสย.) เปิดเผยว่า บสย. ได้เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2566 ตามคำเชิญของสถาบันค้ำประกันสินเชื่อ ประเทศกัมพูชา (Credit Guarantee Corporation of Cambodia (CGCC) ภายใต้หัวข้อ ” Role of Credit Guarantee Schemes to the development of SMEs in Cambodia and ASEAN” ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยมี H.E. Dr. Mey Vann, Secretary of State of MEF เป็นประธานในงาน

นางดุสิดา ได้ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานให้ภารกิจการค้ำประกันสินเชื่อให้กับ SMEs ของไทย ประสบความสำเร็จและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หัวข้อ “ASEAN’s Experience in Credit Guarantee Scheme on Supporting SMEs Development” โดยมี สถาบันค้ำประกันสินเชื่อมาเลเซีย Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGCMB) ธนาคารซีไอเอ็มบี (CIMB Bank Berhard)  และ สถาบันค้ำประกันสินเชื่อกัมพูชา (Credit Guarantee Corporation of Cambodia (CGCC) ร่วมเสวนา 

สำหรับการสัมมนาค้ำประกันสินเชื่อ ประจำปี 2566 มีผู้เข้าร่วมประมาณ 120 คน ประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานความร่วมมือด้านการพัฒนาในประเทศ และระหว่างประเทศ ธนาคาร สถาบันการเงิน และสมาคมธุรกิจต่างๆ ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือในระดับสูงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย