บขส.ดูแลลูกค้ากลุ่มเกษตรกร จัดโปรส่วนลด 10 % สำหรับสินค้าเกษตรที่จะขนส่งเข้ากรุงเทพฯ เริ่มตั้งแต่ 17 พ.ค. – 30 ก.ย.นี้

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มเกษตรกร ที่ต้องการกระจายผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลกระทบให้ต้นทุนในการขนส่งเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมช่องทางการขนส่งสินค้าให้กับกลุ่มเกษตรกรได้มีทางเลือกในการขนส่งที่หลากหลาย บขส. จึงได้จัดโครงการ “ของดีชุมชนขนส่งกับ บขส. ประจำปี 2565” ขึ้น โดยมอบส่วนลด 10 % ให้กับลูกค้าเกษตรกรที่แสดงบัตรประจำตัวเกษตรกร หรือสมุดทะเบียนเกษตรกร ต่อพนักงานรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์และมีต้องการจะส่งสินค้าทางการเกษตร ในเที่ยวขาขึ้นมายังกรุงเทพฯ

โดยมีจุดหมายปลายทางที่ ศูนย์รับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์หมอชิต, รังสิต, สายใต้, เอกมัย หรือสถานีเดินรถระหว่างทาง หรือจุดจอดตัวแทนทุกแห่ง โดยสิทธิ์ส่วนลดนี้ใช้ได้ทุกวัน จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 วันเท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กรและการตลาด โทร 02-5378737 (ในวันและเวลาราชการ) หรือติดต่อศูนย์รับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์ (จตุจักร) โทร 02-537-8480, ศูนย์รับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์ รังสิต โทร 02-901-2673, ศูนย์รับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์ สายใต้ (บรมราชชนนี) โทร 02-422-4413 และ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง