บขส.กลับมาเดินรถ”กรุงเทพฯ-ดอนสัก-เกาะพะงัน”1 ต.ค.นี้

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส.จะกลับมาเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางกรุงเทพฯ-ดอนสัก-เกาะพะงัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ด้วยรถปรับอากาศชั้น 1 หรือรถมาตรฐาน ม.1 (ข) ให้บริการวันละ 2 เที่ยววิ่ง (ไป-กลับ) เวลาต้นทางรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) เวลา 17.45 น. และเข้ารับผู้โดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (บรมราชชนนี) หรือสายใต้ใหม่ เวลา 18.30 น. และเวลาปลายทาง รถออกจากเกาะพะงันเวลา 17.00 น. อัตราค่าโดยสาร 616 บาท (ไม่รวมค่าเรือโดยสาร)

ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาเส้นทางดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้โดยสารลดน้อยลง ประกอบกับปัญหาเวลาการเดินทางข้ามเรือไปเกาะพะงันไม่สอดคล้องกับเวลาเดินรถของบริษัทฯ ทำให้ บขส.ต้องหยุดให้บริการในเส้นทางดังกล่าวชั่วคราว ทั้งนี้มั่นใจว่า หลังจากเปิดให้บริการแล้วจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางท่องเที่ยว ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และประชาชนมีการปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) มากขึ้น

สำหรับช่องทางการจองตั๋วล่วงหน้า ผู้ใช้บริการสามารถจองตั๋ว บขส.ผ่านช่องทางออนไลน์ Application E-Ticket และ Website บขส. www.transport.co.th , ร้าน 7-Eleven เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. รวมทั้งสามารถใช้สิทธิโครงการ “คนละครึ่ง” ชำระค่าโดยสาร บขส.ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของ บขส. ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วรถโดยสารของ บขส.ทั่วประเทศ หรือ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง