“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 ระยะ 2 ชี้ 62% ยังไม่ออกจากบ้านไปไหน

  • มี 24% อดใจไม่ไหวออกมาเดินเข้าห้าง-คอมมูนิตี้มอลล์
  • 11% เข้าร้านตัดผม ร้านทำผมสตรี
  • พบ 27% การ์ดไม่ค่อยตก ให้ความร่วมมือด้านความปลอดภัยดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง “เข้าห้างหรือยัง การ์ดตกหรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2563 จากประชาชนรวม 1,258 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการประกาศมาตรการผ่อนปรนไวรัสโควิด-19 ระยะ 2 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้จากการสำรวจเมื่อถามถึงการเข้าไปสถานที่หรือเคยได้ทำกิจกรรมตามที่ได้รับการผ่อนปรนตั้งแต่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะ2เมื่อวันที่18พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาหรือไม่พบว่าส่วนใหญ่62.08%ระบุว่ายังไม่เคยเข้าไปในสถานที่หรือทำกิจกรรมตามที่ได้รับการผ่อนปรนเลยรองลงมา24.80%ระบุว่าเข้าศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์และ11.61%ระบุว่าใช้บริการร้านตัดผมชายร้านทำผมสตรี

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนกับคำว่า การ์ดตก ของคนในสังคม ตั้งแต่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนไวัสโควิด-19 ระยะ 2 พบว่า 6.12% ระบุว่า คนในสังคม การ์ดตกมาก เพราะ คนในสังคมเริ่มไม่มีการป้องกันตัวเอง ไม่สวมหน้ากากอนามัย ตลาดสด ตลาดนัดไม่จำกัดการเข้าออกของผู้ซื้อ รถประจำทางเอกชนบางสายไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคม, 32.99% ระบุว่า คนในสังคม การ์ดค่อนข้างตก เพราะ คนในสังคมขาดความระมัดระวัง ประมาทในการใช้ชีวิต ไม่ค่อยสวมหน้ากากอนามัย เนื่องจากชะล่าใจกับจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อที่ลดลงมาก

27.66% ระบุว่า คนในสังคม การ์ดไม่ค่อยตก เพราะ คนในสังคมส่วนใหญ่ยังให้ความร่วมมือ มีความตระหนักถึงความปลอดภัย มีการระมัดระวังตัว ป้องกันตัวเองค่อนข้างดี และ 29.18% ระบุว่า คนในสังคม การ์ดไม่ตกเลย เพราะคนในสังคมส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตนตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด มีการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้านทุกครั้ง และ 4.05% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ