นายกฯ ห่วงสินค้าส่งออกไทย ขาดความน่าเชื่อถือจากสหรัฐฯ-ยุโรป กำชับตรวจก่อนส่ง

  • ดีใจโอกาสส่งออกวัตถุดิบอาหารยังพุ่ง
  • เร่งผลักดันผลผลิตสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จัก
  • พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 5 มิ.ย.2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงสินค้าส่งออกไทยขาดความน่าเชื่อถือจากคู่ค้าตะวันตก กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าก่อนส่งออกอย่างเข้มงวด หลังกระทรวงพาณิชย์ออกเตือนผู้ประกอบการถึงหลักเกณฑ์ประเภท Form C/O ทั่วไป

สำหรับการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป โดยเป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงมาตรการทางการค้าที่ประเทศนำเข้ากำหนด ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่า หากพบสินค้าผลิตไม่ถูกต้องตามกฎถิ่นกำเนิดที่ประเทศปลายทางกำหนด จะส่งผลให้ผู้ส่งออกถูกเรียกเก็บอากรเพิ่มจากประเทศปลายทาง และไทยอาจถูกมองว่าเป็นฐานในการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าได้ โดยผู้ส่งควรตอบสอบสินค้าที่จะส่งออกว่ามีการผลิตถูกต้องตามกฎถิ่นกำเนิดที่ประเทศปลายทางกำหนดหรือไม่ เพื่อป้องกันผลเสียหายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

จากปัญหาความมั่นคงทางอาหารทำให้เกิดการระงับส่งออกสินค้าทางการเกษตรและอาหารในหลายประเทศ เป็นโอกาสของไทยในการส่งเสริมการส่งออกสินค้าทางการเกษตรและอาหารที่มีปริมาณผลผลิตสูงกว่าความต้องการบริโภคภายในประเทศออกสู่ตลาดโลก จึงขอให้หน่วยงานทุกฝ่ายร่วมบูรณาการการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการส่งออกให้พัฒนายิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

อีกทั้งแสวงหาโอกาสให้สินค้าไทยออกสู่ตลาดต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลมุ่งมั่นเดินหน้าประเทศไปสู่การเป็นครัวโลก ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ มีผลผลิตที่หลากหลาย แม้ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับความท้าทาย ซึ่งการจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก จะต้องประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อเดินหน้าประเทศไทยต่อไป

โดยนายกฯ ยินดีที่สินค้าแมลง โปรตีนจากแมลง และอาหารจากแมลงไทย กำลังเป็นที่นิยมในสหรัฐฯ มีการขยายตัวของตลาดอย่างต่อเนื่องจากเทรนด์การบริโภคอาหารและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน ซึ่งอาหารจากแมลงเป็นโปรตีนทางเลือกที่อุดมไปด้วยสารอาหาร มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีวิตามินและแร่ธาตุ สามารถบริโภคได้ในหลากหลายรูปแบบ

“นายกรัฐมนตรีกำชับทุกฝ่ายในการตรวจสอบสินค้าส่งออกให้ตรงกับมาตรการของคู่ค้าอย่างเข้มงวดเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่น ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมแก้ไขปัญหาด้านการส่งออกและผลักดันผลผลิตสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น พร้อมยินดีที่ไทยมีศักยภาพในการรับมือปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหาร อีกทั้งผู้ประกอบการมีความพร้อมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถตอบโจทย์เทรนด์โลกด้านการรักษาสุขภาพและยับยั้งภาวะโลกร้อนด้วยนวัตกรรมการบริโภคทางเลือกใหม่อย่างเป็นรูปธรรม” นายธนกรฯ กล่าว