นายกฯ สั่งอำนวยความสะดวกผู้ผ่านสิทธิ “บัตรสวัสดิการฯ”ชี้ยืนยันตัวสำเร็จแล้วกว่า 6.5 ล้านคน

  • ขอให้แบงก์เปิดสาขาให้บริการเสาร์-อาทิตย์
  • มั่นใจประชาชนยืนยันตัวตนได้ทันภายในเดือนมี.ค.66
  • ขอบคุณประชาชนที่มั่นใจในการทำงานของรัฐบาล

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการอย่างใกล้ชิด ให้ติดตามดูแลประชาชนทุกคนที่ยื่นลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 อำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่

โดยจากข้อมูลวันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. ตัวเลขประชาชนยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วสะสม 6,472,975 คน จากจำนวนผู้ผ่านคุณสมบัติทั้งสิ้น 14,596,820 คน อย่างไรก็ดีมีผู้ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ 104,740 คน ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน 8,019,105 คน และมีผู้อุทธรณ์ 5,435 คนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนที่ผ่านคุณสมบัติได้รับการดูแลตามสิทธิ์

นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญติดตามผล และสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องให้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ผ่านคุณสมบัติ รวมทั้งขอความร่วมมมือจากทั้ง 3 ธนาคาร กรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส. ทั่วประเทศให้ช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่ รวมไปถึงขอให้เปิดให้บริการเสาร์-อาทิตย์ เสริมอำนวยความสะดวก

“นายกรัฐมนตรี ติดตามดูแลการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ผ่านคุณสมบัติในขั้นตอนการยืนยันตัวตนร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยความห่วงใย สั่งการอย่างใกล้ชิดให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลอำนวยความสะดวกให้ประชาชน มั่นใจว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ผ่านคุณสมบัติยืนยันตัวตนได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2566 และเริ่มใช้จ่ายตามกรอบการดำเนินงานของโครงการที่วางไว้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป รวมทั้ง ขอบคุณประชาชนที่มั่นใจในการทำงานของรัฐบาล เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยเหลือ ดูแล บรรเทาการดำรงชีวิตประชาชนในกลุ่มเปราะบางทุกคนที่ผ่านคุณสมบัติในช่วงเวลานี้ได้”