นายกฯ พร้อมช่วยติมอร์ในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกลำดับ 11 ของอาเซียนโดยสมบูรณ์

  • สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ทุกระดับ
  • นับแต่นี้เป็นต้นไป

วันนี้ (13พ.ย.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ต่อแถลงการณ์ของอาเซียนเกี่ยวกับมติเห็นชอบในหลักการ รับติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 11 ของอาเซียนนั้น

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่จะช่วยเหลือติมอร์เลสเตให้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 11 อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ติมอร์เลสเตได้รับสถานะผู้สังเกตการณ์ของอาเซียน สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ทุกระดับนับแต่นี้เป็นต้นไป

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในส่วนของกระบวนการรับติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกนั้น อาเซียนต้องจัดทำ Road map ซึ่งจะกำหนดเป้าหมายและประเด็นที่ติมอร์เลสเตจะต้องดำเนินการ ก่อนเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนโดยสมบูรณ์

ทั้งนี้ ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนจะให้ความช่วยเหลือ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้ติมอร์เลสเตสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีต่าง ๆ เพื่อให้ติมอร์เลสเตสามารถเข้าเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ในอนาคต