นายกฯ ปลื้ม! ผู้ผลิตรถ-แบตเตอรี่อีวี สนใจลงทุนในไทย

  • มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและกำลังคน
  • ดึงดูดความสนใจของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ภาคเอกชนอุตสาหกรรม EV หลายบริษัทมีความสนใจลงทุนในไทยมากขึ้น สะท้อนความสำเร็จนโยบายส่งเสริมการผลิตการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมของรัฐบาล

โดยมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของรัฐบาล ได้กระตุ้นให้ตลาดยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เกิดการเจริญเติบโตเพิ่มสูงขึ้น และยังพบว่าภาคเอกชนในอุตสาหกรรมผู้ผลิตแบตเตอรี่ EV ระดับโลกอย่างน้อย 3 บริษัท ได้แสดงความสนใจเข้ามาลงทุนในไทย ได้แก่

1) บริษัท Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) ผู้ผลิตแบตเตอรี่ EV ชั้นนำของโลก และมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของโลก

2) บริษัท BYD ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ชั้นนำของจีน ซึ่งกำลังเติบโตอย่างมากในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

3) บริษัท SVOLT (เอสวอลต์) ผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในเครือเกรท วอลล์ มอเตอร์ ของจีน

“นายกรัฐมนตรีผลักดันนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหารือกับทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อการทำงานที่เป็นประโยชน์ รวมถึงกำหนดมาตรฐานให้ครอบคลุมยานยนต์และชิ้นส่วนสำคัญ มีแผนส่งเสริมผู้ประกอบการรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและกำลังคน เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ให้เข้ามาลงทุนในไทยมากยิ่งขึ้น”