นายกฯเน้นย้ำเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล พัฒนาระบบงานด้านท่องเที่ยว

  • พัฒนาระบบงานให้ทันสมัยอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
  • ใช้ Digital Passport
  • เชื่อมโยง Digital ID และระบบ e-Visa

วันที่ 12 มีนาคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เน้นย้ำการดำเนินงานภาครัฐให้เกิดการบูรณาการ เดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาปรับใช้กับระบบงานให้ทันสมัย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการทำงานโดยสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งเดินหน้าบูรณาการการทำงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินงานทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) ที่จะนำไปสู่รูปแบบดิจิทัลพาสปอร์ต (Digital Passport) ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบ Digital ID (ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล) ของกระทรวงมหาดไทย ในขณะที่ ระบบ e-Visa (www.thaievisa.go.th) ก็ได้เริ่มดำเนินการแล้วในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยกว่า 38 แห่งใน 23 ประเทศทั่วโลก โดยจะมีการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ Cloud และเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ เช่น การตรวจสอบรายชื่อ การเตือนภัยบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ รวมถึงปรับปรุงการค้นหาผ่านระบบให้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมตั้งเป้าหมายเปิดให้บริการทุกประเทศที่มีสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก ภายใน 3 ปี

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการต่างประเทศยังได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) เพื่อเตรียมอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำและสั่งการให้ทุกภาคส่วนของรัฐบูรณาการการทำงาน ลดขั้นตอน นำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และทันใจ มุ่งมั่นอำนวยความสะดวกในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้กับประชาชน ซึ่งพร้อมกันนี้จะส่งผลดีกับการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากการวางรากฐานการเดินหน้านโยบายรัฐบาลดิจิทัล/ราชการ 4.0 ตอบโจทย์ และเท่าทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน” นายอนุชา กล่าว