นายกรัฐมนตรีห่วงประชาชนเดินทางช่วงปีใหม่ขอให้ปลอดภัย-ดูแลตนเองตามมาตรการสาธารณสุขเคร่งครัด

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ นายกฯมีความเป็นห่วงประชาชนทุกคน ทั้งประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ รวมถึงที่เดินทางกลับภูมิลำเนาขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ขณะเดียวกันนายกฯยังขอให้ประชาชนทุกคนยังต้องรักษามาตรการสาธารณสุข เพื่อให้ปีใหม่ของไทยเป็นช่วงที่มีความสุข โดยนายกฯให้ความสำคัญกับการควบคุมโรค ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รัฐบาลยังได้วางแนวทางเพื่อให้ประเทศไทยฟื้นตัวให้ได้เร็วที่สุด

นายเสกสกล ยืนยันว่าตลอดการบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงในปี 2565 นี้นายกฯและรัฐบาล ยังเดินหน้าในการทำงานอย่างหนักทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และดูแลประชาชนให้ดีที่สุด ทั้งนี้ตลอดการบริหารงานของนายกฯได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนมากมาย เช่นแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน มีโครงการต่างๆเข้ามาช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เป็นที่ชื่นชอบ น่าพอใจของประชาชน การแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงได้ ผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิตน้อยลงตามลำดับ

อีกทั้งยังได้พัฒนาประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วางรากฐานคุณภาพการศึกษา วางรากฐานเกตรกรและเศรษฐกิจฐานราก เร่งรัดพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และขับเคลื่อน EEC และยังมีอื่นๆอีกมากมาย

“ผมขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าในขณะที่พล.อ.ประยุทธ์ยังเป็นนายกฯ ไม่ว่าจะปีไหนๆ ท่านจะทำทุกวิถีทางที่จะดูแลประชาชนให้อยู่ดีกินดี ทำให้ประชาชนคนไทยมีความสุข ไม่ทอดทิ้งประชาชนอย่างแน่นอน ขณะเดียวกันขอให้ประชาชนอย่าได้ฟังการพูดใส่ร้าย ป้ายสี  กล่าวหาโจมตีนายกฯจากคนที่เห็นต่าง เพราะกลุ่มคนเหล่านั้นหวังเพียงผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นเอง

นายเสกสกล กล่าวต่อว่า ในช่วงวันส่งท้ายปีเก่า และเข้าสู่ปีใหม่ 2565 นายกรัฐมนตรี ปรารถนาอยากเห็นความสงบสุขของบ้านเมือง อยากให้คนไทยสามัคคีปรองดองมีความรักสามัคคีกัน มีการเมืองที่สร้างสรรค์ไม่เล่นการเมืองแบบมีอคติ ทิ่มแทงกันใส่ความกันแบบบิดเบือนโดยไม่ยึดข้อเท็จจริง จ้องแต่จะใส่ร้ายป้ายสีกันตลอดมา โดยมีนักการเมืองบางกลุ่มบางคนไม่ยอมเล่นการเมืองในระบบรัฐสภาอยู่ในกติกา จ้องแต่จะเล่นการเมืองนอกกติกาตลอดเวลา โดยการหลอกลวงชักจูงมวลชนลงสู่ท้องถนน ยิ่งทำให้เกิดการเมืองทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทำลายบรรยากาศให้ประเทศชาติบ้านเมืองเสียหาย ประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่หาเช้ากินค่ำต้องพลอยได้รับความเดือดร้อนไม่สมควรกระทำอย่างยิ่ง

ดังนั้นปีใหม่ 2565 จะมาถึงแล้วควรคิดใหม่ทำใหม่ เล่นการเมืองแบบใหม่ ยึดมั่นกติกาตามกฎหมายรธน. ที่นักการเมืองควรทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดีในสายพี่น้องประชาชน อย่าทำตัวให้เสื่อมเสียและถูกประชาชน ประณามสาปแช่งด่าทอ ว่าเป็นนักการเมืองเลวๆ เล่นการเมืองน้ำเน่า ไม่เหมาะสมที่จะเป็น ตัวแทนของประชาชนเลยสักนิด นักการเมืองเช่นนี้ควรอับอายพี่น้องประชาชนบ้าง ขอให้พฤติกรรมเช่นนี้หมดไปกับปีเก่าเสียที ปีใหม่นี้อย่าได้มีพฤติกรรมเล่นการเมืองเลวๆแบบเก่า ช่วยคิดดีทำดี เพื่อความสงบสุขและประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนจะดีกว่า