นักธุรกิจรุ่นใหม่สะท้อน 8 ปัญหาการดำเนินภาครัฐถึง “พิธา”

  • เกาไม่ถูกจุดเกษตรกรรมไทยไม่ยั่งยืน
  • นวัตกรรมดีแต่พี่ไม่เหลียวแล
  • ทอนไม่ถึงพึ่งไม่ได้

วันที่ 27 พ.ค.2566 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วยนางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ และคณะทำงาน พบปะกลุ่มนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่จาก Young FTI จำนวน 300 คน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากนักธุรกิจรุ่นใหม่ และเปิดรับฟังปัญหาจากการดำเนินงานของภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานและจัดทำแผนงานต่อไป

นายกรกฤช จุฬางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และในฐานะประธานโครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ กล่าวว่า ภายในงานได้เปิดโอกาสให้นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่นำเสนอปัญหาในด้านต่าง ๆ และได้ทำการคัดเลือกจากทั้งหมด 28 เรื่อง มานำเสนอจำนวน 8 เรื่อง เพื่อให้ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากส่งผลกระทบในวงกว้างต่อผู้ประกอบการอันเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.เรื่อง ‘เกาไม่ถูกจุด เกษตรกรรมไทยไม่ยั่งยืน’ 2.เรื่อง ‘ยานยนต์ 0 เหรียญ สหภาพไร้กฏเกณฑ์ ทางตันของ SMEs ไทย’ 3.เรื่อง ‘ไทยจะครองไทย’ 4.เรื่อง ‘ของปลอมระบาด ผู้ถือลิขสิทธิ์ตาย ประเทศขาดรายได้’

5.เรื่อง ‘ศักยภาพข้าราชการไทยกับการจัดการมาตรฐานระหว่างประเทศ’ 6.เรื่อง ‘ทอนไม่ถึง พึ่งไม่ได้’ 7.เรื่อง ‘นวัตกรรมดีแต่พี่ไม่เหลียวแล’ 8.เรื่อง ‘ชิ้นส่วนเครื่องบินก้าวไกล ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม’

ซึ่งนายพิธาได้รับฟังความเห็นและตอบคำถามต่อข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในที่ประชุมว่า สิ่งแรกที่ต้องแสดงให้เห็น คือ การไม่ทำงานเป็นแท่ง ๆ เป็นไซโล แต่ต้องมองภาพใหญ่ว่าการบริหารเศรษฐกิจที่เราต้องการคืออะไร สิ่งที่พรรคก้าวไกลมองเห็นบทเรียนจากเศรษฐกิจไทยที่เติบโตมา 40 ปี คือ ในอนาคตต้องเป็นการเติบโตแบบอย่างมีส่วนร่วม ลดความเหลื่อมล้ำ และเปิดโอกาสให้ทุกคนเติบโตด้วย

นอกจากนี้ นายพิธายังได้กล่าวถึงอุตสาหกรรมโดรนและการป้องกันประเทศว่าถ้าประเทศไทยสามารถส่งเสริมนโยบาย offset policy ได้ แทนที่จะซื้ออาวุธจากต่างชาติ เปลี่ยนเป็นการซื้อพร้อมทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ใช้แรงงานและชิ้นส่วนในประเทศแทนที่จะนำเข้า 100%