“นฤมล”เร่งพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรม

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์  รมช.แรงงาน กล่าวว่า เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน ตนได้ให้นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเห็นความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานมาตรฐานและให้แรงงานได้ฝึกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามที่ภาค อุตสากรรมยังขาดแคลนแรงงานคุณภาพและแรงงานที่จะไปควบคุมเครื่องจักรที่มีความทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งอาจจะเพิ่มหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานควบคุมหุ่นยนต์และแขนกลเพิ่มขึ้น

นอกจากนั้นได้มอบให้นายประทีป ตระกูลสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ จังหวัด นครสวรรค์ โดยมีสาขาวิชาชีพเข้าร่วม เช่น การพัฒนาฝีมือช่างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร การนวดแพทย์แผนไทย และการสอนประกอบอาหารไทย

ด้านนางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 จังหวัดนครสวรรค์ ได้เชิญชวนกลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการในจังหวัด ร่วมหารือเสวนาภายใต้หัวข้อ “ แรงงานอย่างไรที่นายจ้างต้องการในยุคปกติวิถีใหม่ “ และมีผู้เข้าร่วมรับฟังจากนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค นครสวรรค์ และมหาลัยราชภัฎนครสวรรค์และภาคีเครือข่ายของพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมรับฟัง