นกแอร์ยอมรับวางแผนตลาดพลาดเหตุ “ยกเลิกเที่ยวบินเบตง” 16 และ 18 มี.ค. 65นี้-พร้อมลุยคืนค่าโดยสารเต็มจำนวน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา ล่าสุด สายการบินนกแอร์ได้ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางดอนเมือง – เบตง – ดอนเมือง ในวันที่ 16 และ 18 มี.ค. 65 นั้น  ทางกรมท่าอากาศยาน(ทย.)ได้มีการประสานกับสายการบินนกแอร์ ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวดังนี้ โดยทางสายการบินนกแอร์ยืนยันว่า มีความพร้อมและจะทำการบินเส้นทางดังกล่าวแน่นอน

สำหรับสาเหตุที่ได้ยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจาก เกิดข้อผิดพลาดด้านการวางแผนการตลาด ดังนั้นจึงต้องมีการทบทวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคมนี้ สายการบินจะทำการบินไฟลท์โปรโมตการท่องเที่ยวเบตง (Influencer Flight) โดยจะเชิญนักข่าว Youtuber, Social Media, Influencer และบริษัททัวร์ ซึ่งสายการบินนกแอร์จะมีการแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ในวันที่ 16 มี.ค. 65

ทั้งนี้แนวทางชดเชยผู้โดยสารที่ได้ทำการซื้อบัตรโดยสาร เส้นทาง ดอนเมือง – เบตง – ดอนเมือง ในวันที่ 16 และ 18 มี.ค.65 สายการบินจะทำการคืนเงินค่าโคยสารเต็มจำนวน ภายใน 7 วัน พร้อมทั้งค่าชดเชยการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินล่วงหน้าตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อีกรายละ 1,200.- บาท

นอกจากนั้นทางกรมท่าอากาศยานจะได้ประสานและติดตามกับสายการบินนกแอร์ ถึงแนวทางการปฏิบัติและรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารต่อไป