ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาเกษตรกรงวด 3 เดือนก.ค. แล้วเกือบ 1 ล้านราย

  • เตรียมโอนต่อเนื่องถึงวันที่ 22 ก.ค.63
  • ย้ำ! เกษตรกร141,431รายรีบมาแจ้งบัญชี

นายกษาปณ์ เงินรอง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)​ เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้า โครงการมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทยอยโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค -ก.ค. 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ล่าสุดธ.ก.ส. โอนเงินเยียวยางวด 3 ของเดือนก.ค. จำนวน 5,000 บาท ให้เกษตรกร แล้ว 999,980 ราย วงเงิน 4,999 ล้านบาท อย่างไรก็ตามธ.ก.ส.จะทยอยโอนเงินทุกวันจนถึงวันที่ 22 ก.ค.2563

“ขณะนี้มีรายชื่อเกษตรกร ที่อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบสถานะทางทะเบียนราษฎร์ ก่อนโอนเงินงวดเดือนมิ.ย. 20,233 ราย และงวดเดือนก.ค. จำนวน 6,734 ราย ส่วนที่ตรวจสอบสถานะแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัญชี มีอยู่จำนวน 41,217 ราย”

ขณะที่เกษตรกรที่ยังไม่สามารถโอนเงินให้ได้เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชี มีอยู่ 141,431 ราย ซึ่งธ.ก.ส. ขอให้เกษตรกรรีบแจ้งเลขที่บัญชีผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ภายในวันที่ 25 ก.ค.63