ธ.ก.ส.ปลื้ม! ร่วมงานวิ่ง BAAC Charity Run 2nd 2023 ทะลุ 4 พันคน

ธ.ก.ส. ปลื้ม! งานวิ่ง BAAC Charity Run 2nd 2023 ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ธ.ก.ส. ก้าวสู่ปีที่ 58 ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 ราย รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจำนวนกว่า 2.1 ล้านบาท นำไปสมทบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานเกษตรกรผ่านมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค

  • รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจำนวนกว่า 2.1 ล้านบาท
  • นำไปสมทบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานเกษตรกร
  • ผ่านมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส.ได้จัดงาน “BAAC Charity Run 2nd 2023” งานวิ่งการกุศลสำหรับผู้รักสุขภาพ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาธนาคาร ก้าวสู่ปีที่ 58 ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจและสำเร็จไปได้ด้วยดี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนักวิ่งไทยและต่างประเทศกว่า 4,000 คน แบ่งเป็นการวิ่ง Fun Run ระยะ 5 กิโลเมตร และการวิ่ง Extra Mini Marathon ระยะ 12 กิโลเมตร เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 2.13 ล้านบาท โดยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 Overall ทั้งประเภทชายและหญิง มูลค่าสูงถึง 100,000 บาท

ซึ่งผู้ได้รับรางวัลฝ่ายชายคือ คุณ Alexander Njai Muhia เวลา 34.38 นาที และฝ่ายหญิง คุณ Misa Yimer เวลา 39.54 นาที และรางวัลในแต่ละรุ่นอายุ ทั้งชายและหญิง แบ่งเป็น 6 รุ่น รับถ้วยรางวัลจาก ธ.ก.ส. พร้อมเงินรางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ มูลค่า 50,000 บาท อันดับ 2 มูลค่า 40,000 บาท อันดับ 3 มูลค่า 30,000 บาท อันดับ 4 มูลค่า 20,000 บาท และอันดับ 5 มูลค่า 10,000 บาท ซึ่งผู้รับรางวัลอันดับ 1 ในแต่ละรุ่นอายุ

ได้แก่ 1) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ฝ่ายชาย คุณ Assefm Sisa เวลา 35.56 นาที ฝ่ายหญิง คุณ Faya Hussen เวลา 45.46 นาที 2) รุ่นอายุ 20-29 ปี ฝ่ายชาย คุณ Sintayehu DinksaJena เวลา 34.52 นาที ฝ่ายหญิง คุณ Tsega Desta เวลา 40.11 นาที 3) รุ่นอายุ 30-39 ปี ฝ่ายชาย คุณ Kindu Sewmehon เวลา 35.30 นาที ฝ่ายหญิง คุณ Alemtsehay Adbaru เวลา 41.07 นาที 4) รุ่นอายุ 40 – 49 ปี ฝ่ายชาย คุณ JOSEPH MWANGINGARE เวลา 35.27 นาที ฝ่ายหญิง คุณ Jane wanjiru Muriuki เวลา 43.06 นาที

5) รุ่นอายุ 50-59 ปี ฝ่ายชาย คุณ Saravut ngamsri เวลา 42.11 นาที ฝ่ายหญิง คุณ Lily Leehacharoenkul เวลา 51.10 นาที และ 6) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ฝ่ายชาย คุณ Waranat Naowanat เวลา 44.25 นาที ฝ่ายหญิง คุณ Preeda Pairotpak เวลา 53.48 นาที นอกจากนี้ ยังมีรางวัลวิ่งแฟนซี 8 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อสร้างสีสัน ความสุข และความสนุกสนาน ให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก และสำหรับพนักงาน ธ.ก.ส. ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ในระยะ Extra Mini Marathon ฝ่ายชาย คุณกิติบดี เทพทอง เวลา 45.12 นาที และฝ่ายหญิง คุณฐิติมา วิเทศ เวลา 55.33 นาที

สำหรับรายได้จากการสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย รวมถึงเงินบริจาคเพิ่มเติมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,113,500 บาท ธ.ก.ส. จะนำไปสมทบทุนให้มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานเกษตรกรต่อไป