“ธรรมนัส”เล็งยึดโรงแรม รีสอร์ท ภูเก็ต-เกาะสมุย บุกรุกที่ส.ป.ก.

  • สำรวจพบจ.ภูเก็ต 300 แห่ง
  • ที่เกาะสมุย 100 แห่ง
  • แก้กฏกระทรวงให้เช่าได้

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากผลสำรวจพื้นที่สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม(ส.ป.ก.) พบว่ามีพื้นที่ส.ป.ก.หลายแห่งที่ไม่สามารถนำมาทำเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรจากที่ถูกความเจริญขยายวงกว้าง และที่ดินมีมูลค่าสูงเกินกว่าที่จะทำการเกษตร เช่น พื้นที่ที่เป็นรีสอร์ท โรงแรม แหล่งชุมชน และเหมืองแร่ ทั้งหมดนี้ มีนโยบายจะยึดคืน แล้วปรับให้เป็นพื้นที่เช่า เช่น พื้นที่ ส.ป.ก. ใน จ.ภูเก็ต มีโรงแรม รีสอร์ท ตั้งอยู่กว่า 300 แห่ง และที่เกาะสมุยอีก 100 แห่ง ส่วนพื้นที่ชุมชน เช่น บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย ที่กลายเป็นหอพัก ร้านค้า เจริญไปมาก ทั้งหมดนี้ต้องยึดคืนและเก็บค่าเช่าทั้งหมด โดยได้สั่งการให้ส.ป.ก. สำรวจรายละเอียดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ขณะนี้ได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขกฏกระทรวงให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อเห็นชอบแล้วจะมีผลเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลังจากนั้น จะเริ่มเดินหน้ายึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. ที่มีการบุกรุกทำโรงแรม รีสอร์ท และร้านค้า ทันทีเพื่อนำมาปล่อยให้เจ้าของที่มีการก่อสร้าง หรือพัฒนาพื้นที่เช่า ในราคาที่เป็นธรรมกับ ส.ป.ก. จากนั้นจะนำเงินที่ได้จากค่าเช่ามาเข้ากองทุนปฏิรูปที่ดิน ซึ่งปัจจุบันมีเงินอยู่ 4,000 ล้านบาท เพื่อนำไปช่วยเกษตรกรที่ยากจนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นำร่องคือโครงการแปลงใหญ่ในพื้นที่ ส.ป.ก.

รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พื้นที่ส.ป.ก.ที่ถูกบุกรุกและมีการพัฒนาเป็นโรงแรม หรือรีสอร์ท ดังกล่าวถือว่าเป็นการพัฒนาพื้นที่ไปไกลแล้ว การจะปรับให้มาเป็นพื้นที่การเกษตรอีก จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ไม่ควรทำ แต่ควรจะใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มีอยู่ โดยการเก็บค่าเช่าโดยใช้อัตราที่กรมธนารักษ์กำหนดเป็นฐาน มาพิจารณาตามมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยพื้นที่ที่จะยึดคืนนี้จะไม่นำไปให้เกษตรกรคนเดิม ซึ่งถือเป็นผู้ถูกติดแบล็กลิสต์ไปแล้วจากการเอาที่ ส.ป.ก.ที่รัฐมอบให้ไปเป็นที่ทำกิน กลับเอาไปขายนายทุนแทน

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า สำหรับเหมืองแร่ พบว่าเอกชนที่ขอสัมปทานเช่าที่ส.ป.ก. ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้แล้ว แต่ตามกฎหมาย ส.ป.ก. กำหนดค่าเช่าไว้สูงมากไร่ละ 40,000 บาท ซึ่งภาคเอกชนต้องเช่าพื้นที่เป็นวงกว้างในบริเวณเหล่านั้นทั้งหมดเพื่อสำรวจสายแร่ บางรายพบสายแร่สั้นๆไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่เช่าไว้ทั้งหมด จึงไม่คุ้มกับการลงทุน ส.ป.ก. จึงจะปรับแก้กฎหมาย ลดค่าเช่าพื้นที่เพื่อทำเหมืองแร่ให้ถูกลง เป็นธรรมกับผู้เช่า

“ผมเป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ มาเกือบครบ 1ปีแล้ว การแจกที่ดิน ส.ป.ก.ใครๆก็ทำได้ ซึ่งในยุคของผมแจกให้เกษตรกรผู้ยากจนได้มีที่ทำกินแ 50,000 ราย ไม่ต่ำกว่า 300,000 ไร่ แต่สิ่งสำคัญมากกว่าที่ผมมองคือการสร้างอาชีพให้คนยากจนด้วย ซึ่งได้เริ่มไปแล้วในหลายจังหวัด เช่น เกษตรกรที่ปลูกส้มโอ ในที่ส.ป.ก. จ.เชียงใหม่ ก็เอาเงินปฏิรูปที่ดินไปช่วยด้านการตลาดและแหล่งน้ำที่เขามีปัญหา หรือที่ จ.เพชรบูรณ์ มีการปลูกมะม่วง มะขามหวาน และ จ.กระบี่ และ จ.สุราษฎร์ธานี ได้จัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ6 ไร่ มี เป็น 100 ครอบครัวที่ทำการปลูกกล้วย แต่มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ ถนน ไฟฟ้า ก็ได้ใช้กองทุนนี้ไปช่วย รวมทั้งช่วยด้านการตลาดจนมีคำสั่งซื้อล่วงหน้า 3ปี เป็นต้น”