ธปท.หนุนแบงก์ร่วมทุนบริษัทบริหารสินทรัพย์บริหารหนี้เสีย

  • มาตรการชั่วคราวบริหารหนี้เอ็นพีแอล-เอ็นพีเอ
  • ต้องตั้งบริษัทภายในปี 67
  • แย้มมีสนใจแล้ว 2-3 รายขอจัดตั้ง

น.ส.สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ได้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างนั้น ธปท.จึงได้มีมาตรการส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถร่วมลงทุนในกิจการร่วมทุน โดยรูปแบบการจัดตั้ง JVAMC สัดส่วนการถือหุ้นจะเป็นธนาคาร 49% และ AMC อีก 49% และบุคคลอื่นอีก 2% ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดการจัดตั้งบริษัทของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ จะไม่มีใครมีอำนาจควบคุม ซึ่งการตัดขายหนี้จะได้ทั้งหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) และทรัพย์สินรอการขาย (เอ็นพีเอ) ในราคายุติธรรม และอาจจะเป็นหนี้ด้อยคุณภาพจากปัญหาโควิด-19 และหนี้จากปัญหาอื่น ๆ

สำหรับหลักเกณฑ์กำหนดให้บริษัทร่วมทุนจะต้องยื่นจัดตั้งภายใน 3 ปี หรือจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจาก ธปท.มองว่ามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จะหมดลงในปี 2566 ธปท.จึงเพื่อเกิดเหตุการณ์ไว้อีก 1 ปี ขณะเดียวกันตามกฎหมายการเคลียร์หนี้จะต้องเสร็จสิ้นภายใน 10 ปี แต่ครั้งนี้ ธปท.ได้เปิดช่องขยายเวลาเป็น 15 ปี

“ตอนนี้มีสถาบันการเงินและบริษัท บริหารสินทรัพย์ (AMC) ที่ให้ความสนใจและเข้ามาติดต่อสอบถามในรายละเอียดการจัดตั้งแล้ว 2-3 ราย คาดว่าภายหลังจาก ธปท.มีการออกประกาศหนังสือเวียนรูปแบบการจัดตั้งน่าจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดย ธปท.จะติดตามและมีการพูดคุยกับธนาคารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การออกมาตรการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”