ธนารักษ์ ลุยประมูลทรัพย์ถูกยึด-เขตเศรษฐกิจพิเศษ เดือนก.ค.นี้

  • ที่ผ่านมาขายไปแล้วกว่า 329 รายการ
  • มูลค่ากว่า 688 ล้านบาท
  • เปิดประมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษ “ตาก” เริ่ม 269 ล้านบาท

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้เดินหน้าเปิดประมูลขายที่ราชพัสดุออนไลน์ที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ยึดมาในคดีมูลฐานความผิดในการฟอกเงินตามกฎหมาย ปปง. และ ป.ป.ช.

ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น มีมติให้ขายจำนวนประมาณ 429 รายการ จากจำนวนทั้งหมดที่ศาลตกให้เป็นของแผ่นดิน 1,000 รายการ โดยที่ผ่านมาเปิดประมูลไปแล้ว 3 ครั้ง จำหน่ายได้กว่า 329 รายการ มูลค่ารวมกว่า 688 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในเร็วๆ นี้ กรมธนารักษ์จะเดินหน้าเปิดประมูลอีก 70 รายการ ถือเป็นครั้งที่ 4 ในช่วงก.ค.65 อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะเปิดประมูลรอบนี้ ต้องมีการพิสูจน์คำพิพากษาของศาลให้ชัดเจนก่อนที่จะมีการเปิดประมูล เพราะจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ กรมฯพบบางกรณี เช่น ศาลสั่งริบที่ดิน แล้วผู้ที่ถูกดำเนินคดีให้เช่า และสัญญาเช่ายังมีอยู่ แล้วผู้เช่าก็ปลูกสร้างที่ดิน ซึ่งตามกฎหมายถือว่าเป็นการปลูกสร้างโดยความยินยอมของเจ้าของที่ดิน จะไม่ถือเป็นส่วนควบ หรือเรียกว่ายังมีภาระติดพัน มิฉะนั้น จะเป็นภาระต่อผู้ซื้อในอนาคต

“ที่ผ่านมาเราพบว่าที่ดินในต่างจังหวัดหลายรายการ กรมฯจึงจะเข้าไปบริหารจัดการให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณหลักสิบรายการ เพราะหากส่วนใดที่ยังไม่เรียบร้อย ก็จะไม่นำมาเปิดประมูล อย่างไรก็ดี เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องนอกเหนือความดูแลของกรม เพราะขั้นตอนการยื่นต่อศาลตั้งแต่แรกจะต้องชัดเจน”

นายประภาศกล่าวด้วยว่า กรมธนารักษ์จะจัดให้มีการประมูลและให้เอกชนเช่าเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ตาก หนองคาย และมุกดาหาร โดยที่จะเริ่มก่อน คือ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เนื้อที่ประมาณ 1,076-1-90.70 ไร่ กำหนดผลประโยชน์ ตอบแทนเป็นค่าเช่าในอัตราไร่ละ 36,000 บาท/ปี คิดเป็นค่าเช่าปีละ 38,753,163 บาท (ปรับปรุงค่าเช่าร้อยละ 15 ทุก 5 ปี) และกำหนดค่าธรรมเนียมการประมูล เป็นเงิน 269,119,188 บาท มีกำหนดระยะเวลา การเช่า 50 ปี ซึ่งปัจจุบันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการเป้าหมายครบทั้ง 13 กลุ่มอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมธนารักษ์ได้ดำเนินการเปิดประมูลและจัดให้เอกชนเช่าเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว 3 พื้นที่ ได้แก่ ตราด จัดให้บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาการเช่า 50 ปี, กาญจนบุรี จัดให้บริษัท พร้อมเพรียงชัย ก่อสร้าง จำกัด เช่า มีระยะเวลาการเช่า 50 ปี, และนครพนม จัดให้บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เช่า มีระยะเวลาการเช่า 50 ปี