ธนาคารออมสิน เฝ้าถวายการรับฝากเงิน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 108 ปี

วันที่ 8 เม.ย.2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้าถวายการรับฝากเงินโดยรถรับฝากเงินของธนาคารออมสิน และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสลากออมสินพิเศษ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 108 ปี ณ วังศุโขทัย