ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้ “สินเชื่อ GSB SMEs เต็มสุข เต็มสิบ”

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มกิจการ 
  • ทั้ง SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
  • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท

ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้กู้ “สินเชื่อ GSB SMEs เต็มสุข เต็มสิบ”  เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มกิจการ  ทั้ง SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มต้นที่ 2.99% ต่อปี
ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 2 ปี
ผ่อนได้นานสูงสุด 10 ปี

สำหรับหลักประกันการกู้สามารถใช้สมุดเงินฝากออมสิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตร โฉนดที่ดิน ที่ดินและอาคาร คอนโดมีเนียม หรือจะเลือกใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อทั้งวงเงิน (กรณีกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท) สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ที่สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ

อ่านรายละเอียดข่าว > https://bit.ly/3velkaO

#สินเชื่อGSBSMEsเต็มสุขเต็มสิบ
#GSBsocialbank
#GSBsociety