ธนาคารออมสิน เข้าใจหัวอก SMEs ผุด “สินเชื่อ GSB SMEs เต็มสุขเต็มสิบ” ช่วยเสริมสภาพคล่อง ให้ธุรกิจไทยได้ไปต่อ

ในสภาวะเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในช่วงการฟื้นฟู จากผลกระทบต่างๆ ทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ผันผวน ทำให้สถานการณ์เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้หนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

แน่นอนสิ่งเหล่านี้ ย่อมมีผลกระทบต่อสถานะการเงินของใครหลายๆคน รายรับเท่าเดิม รายจ่ายสูงขึ้น

นอกจากนี้ยังกระทบในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยผู้ประกอบการใดที่มีสายป่านยาว ก็ยังคงยืนหยัดดำเนินกิจการต่อไปได้ แต่คงมีจำนวนที่น้อยมาก

โดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงคือ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ประสบปัญหาทางการเงิน ขาดสภาพคล่อง

จากปัญหาในจุดนี้ ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นปัญหาและมอบหมายให้ “ธนาคารออมสิน” เร่งช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการออกผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อ GSB SMEs เต็มสุขเต็มสิบ” เข้ามาช่วยเสริมสภาพคล่อง ให้ธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนและทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไป

โดย “สินเชื่อ GSB SMEs เต็มสุขเต็มสิบ” คิดมาเพื่อผู้ประกอบการ SMEs โดยแท้จริง เพื่อใช้ในการเสริมสภาพคล่อง ในกิจการ ลงทุนในทรัพย์สินถาวร หรือไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

สำหรับจุดเด่นของ “สินเชื่อ GSB SMEs เต็มสุขเต็มสิบ” มีดังนี้

1. ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.99% ต่อปี

2. วงเงินกู้สูงสุดรายละ 10 ล้านบาท

    *กรณีให้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้สูงสุดรายละ 5 ล้านบาท

3. ผ่อนสบายสูงสุด 10 ปี

4. ปลอดชำระหนี้เงินต้น ไม่เกิน 2 ปี

สำหรับด้านคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

– ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน

– ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร

– ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 *กรณีให้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ ต้องประกอบกิจการไม่น้อยกว่า 3 ปี

– ปัจจุบันยังประกอบกิจการ และมีความสามารถในการชำระหนี้

– มีประวัติการชำระหนี้ตาม Credit Bureau ในแต่ละงวดในรอบ 12 เดือนเป็นปกติ ไม่มีหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ ไม่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

งานนี้ผู้ประกอบการ SMEs ท่านใดที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2565

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.gsb.or.th/gsb_smes/sooktem10/

หากมีข้อสงสัยสามารถถามสอบเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center 1115 หรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารออมสินได้ที่ www.gsb.or.th และ Facebook: GSB Society