“ธนาคารออมสิน” ขอยื่นมือเข้าช่วย ‘ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรอิสระและองค์กรมหาชน MOU’ ผ่าน “สินเชื่อสวัสดิการ สู้ภัยโควิด”

อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ราคาพลังงาน น้ำมันที่พุ่งต่อเนื่อง เหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ค่าครองชีพของประชาชนอย่างมาก

ไม่เว้นแม้กระทั่งคนในแวดวงที่มีเงินเดือนประจำแน่นอนอย่าง “กลุ่มข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรอิสระและองค์กรมหาชน MOU” ต่างก็ต้องได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน

จะดีแค่ไหน? หากวันนี้มีสถาบันการเงินเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนดังกล่าว และพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือ

โดยสถาบันการเงินนั้นคือ… “ธนาคารออมสิน” ที่คิดพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อสวัสดิการ สู้ภัยโควิด” สำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน MOU

ทั้งนี้ สำหรับจุดเด่นของ สินเชื่อสวัสดิการ สู้ภัยโควิด มีดังนี้

1. เพื่อการอุปโภค-บริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่น ๆ

2. ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

3. วงเงินกู้สูงสุดรายละ 500,000 บาท

4. ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

5. อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.25 ต่อปี หรือ MRR ต่อปี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน)

สำหรับด้านคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน

2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ รวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 70 ปี

3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

4. ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

งานนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจสินเชื่อสวัสดิการ สู้ภัยโควิด สามารถดำเนินการจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2565

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สามารถดูรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และลงทะเบียนสมัครสินเชื่อได้ที่ https://bit.ly/3wkUWwA

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถถามสอบเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center 1115 หรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารออมสินได้ที่ www.gsb.or.th และ Facebook: GSB Society