ทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวเร่งปรับปรุงสร้างทางทั่วไทย

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการคมนาคมขนส่ง และ การท่องเที่ยว ทางกรมทางหลวงชนบทตึงได้เร่งรัดก่อสร้าง ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบททั่วไทย ล่าสุดทางสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  ถนนทางหลวงชนบทสาย ตร.1002 แยก ทล.3 – บ้านเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ กม.ที่ 14+500 ถึง กม.ที่ 17+603 ระยะทาง 3.103 กิโลเมตร โดยปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ การก่อสร้างทางดังกล่าวเพื่เป็นการยกระดับมาตรฐานโครงข่ายทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียงอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนสามารถเดินทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม