ทะลัก! ขนส่งทางรางเผยประชาชนเดินทางด้วยระบบราง ช่วงเทศกาลปีใหม่สะสม 2 วัน กว่า1.3 ล้านคน

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 65 ที่ผ่านมา2 วันคือ วันที่ 29-30ธันวาคม 64 มีประชาชนใช้บริการระบบราง 1,378,120 คน   ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 93,790 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 38,065 คน และผู้โดยสารเชิงสังคม 55,725 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 52,848 คน และขาเข้า 40,942 คน ซึ่งพบว่า สายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 26,460 คน แบ่งเป็น ขาออก 16,122 คน และขาเข้า 10,338 คน  รองลงมาคือสายใต้ 26,852 คน แบ่งเป็น ขาออก14,329 คนและขาเข้า12,523คน , สายเหนือ 23,402  คน แบ่งเป็นขาออก 13,637 คน ขาเข้า9,765คน ,  สายตะวันออก 11,010 คน แบ่งเป็น ขาออก5,770 คน ขาเข้า5,240คน  และสายมหาชัย/แม่กลอง 6,066 คน แบ่งเป็น ขาออก 2,990 คน ขาเข้า3,076 คน และระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะรวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง)) สะสม 2วัน มีผู้ใช้บริการ 1,284,330 คน  ประกอบด้วย Airport Rail Link   57,446 คน สายสีแดง 15,590 คน สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 50,721 คน สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 355,242 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 805,331 คน 

ทั้งนี้ พบว่า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  64 ซึ่งเป็นวัน 2 ของเทศกาลปีใหม่  65 มีประชาชนมาใช้บริการ  รวมจำนวน 670,106 คน  ลดลงจากวันที่ 29ธันวาคม  64 จำนวน 37,908 คน  แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 50,000 คน  และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน 620,106 คน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.รถไฟของ รฟท. จำนวน 50,000 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 29ธ.ค.64 จำนวน 6,210 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.18)   แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 21,004 คนและเชิงสังคม 28,996 คน  โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 28,414 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 29ธ.ค.64 จำนวน 3,980  คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.28) และผู้โดยสารขาเข้า 21,586 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 29ธ.ค.64 จำนวน 2,230คน หรือเพิ่มขึ้น  11.52%) 

โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 14,916คน แยกเป็น ผู้โดยสารขาออก 7,920 คน ผู้โดยสารขาเข้า 6,996 คน  รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 13,790 คน แยกเป็นผู้โดยสารขาออก  8,406 คน ผู้โดยสารขาเข้า 5,384 คน ส่วนสายเหนือ 12,315 คน แยกเป็นผู้โดยสารขาออก 7,336 คน ผู้โดยสารขาเข้า 4,979 คน, สายตะวันออก 5,835 คน แยกเป็นผู้โดยสารขาออก 3,187 คน ผู้โดยสารขาเข้า 2,648 คน  และสายมหาชัย/แม่กลอง 3,144 คน แยกเป็นผู้โดยสารขาออก  1,565 คน ผู้โดยสารขาเข้า 1,579 คน 

นายพิเชฐ  กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ รฟท.ได้เพิ่มตู้โดยสารไปกับรถไฟทางไกล และเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร จำนวน 2 ขบวน มีผู้ใช้บริการรวม 966 คน ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 5 กรุงเทพ-เชียงใหม่ พ่วงรถนอนปรับอากาศชั้นสองจำนวน9ตู้  มีผู้ใช้บริการ 279 คน และขบวนรถเร็วที่ 977 กรุงเทพ-อุบลราชธานี พ่วงรถนั่งพัดลมชั้นสาม จำนวน 15 ตู้ มีผู้ใช้บริการ 687 คน โดยพบว่า ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีกรุงเทพและชุมทางบางซื่อ

2.ระบบรถไฟฟ้า จำนวน 620,106 คน ซึ่งลดลงจากวันที่ 29ธ.ค.64 จำนวน 44,118 คน หรือลดลง 6.64% ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link จำนวน 27,933 คน  รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)  จำนวน 7,481 คน รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) จำนวน 23,952 คน  รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) จำนวน 168,470 คน  และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) จำนวน 392,270 คน โดยในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็นได้เพิ่มรถเสริม รวม 18 เที่ยว ได้แก่ Airport Rail Link  เพิ่มรถเสริมจำนวน 1เที่ยว BTS สายสุขุมวิท เพิ่มรถเสริมจำนวน 8 เที่ยว และสายเฉลิมรัชมงคล(สีน้ำเงิน) เพิ่มรถเสริมจำนวน 9 เที่ยว โดยไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง

สำหรับด้านความปลอดภัยประจำวันที่ 30 ธันวาคม 64 พบว่าหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางดำเนินการตามมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่( Covid-19) อย่างต่อเนื่อง  และมีอุบัติเหตุรถไฟของ รฟท. จำนวน 1 ครั้ง เมื่อเวลา10.55 น. ขบวนรถด่วนที่ 72(อุบลราชธานี-กรุงเทพ) เฉี่ยวชนรถยนต์กระบะที่ฝ่าเครื่องกั้นอัตโนมัติที่ลงกั้นเรียบร้อยแล้ว  บริเวณจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับที่เสาโทรเลขที่ 259/12-13 ระหว่างสถานีนครราชสีมา-สถานีภูเขาลาด   ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 2 ราย (ชาย 1 คนและหญิง1 คน เป็นคนอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร) ถูกนำส่งรพ.มหาราช จ.นครราชสีมา  ในการนี้ กรมการขนส่งทางรางได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับขี่ปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับ “ชีวิตของท่านมีค่า  อย่าคิดฝ่าไม้กั้นรถไฟ”  รวมทั้งประสานขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอาสาสมัครมาช่วยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในบริเวณจุดตัดที่ไม่มีเครื่องกั้นและทางลักผ่านในช่วงเทศกาลปีใหม่ 65 เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ