ทอท.เป็นปลื้ม! “สายการบิน Saudi Arabian Airlines”กลับมาบินอีกครั้ง-มั่นใจส่งผลดีต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว ลงทุน ของประเทศไทย

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อํานวยการสนามบินสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีผู้ไลฟ์สดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่เห็นด้วยที่สายการบิน Saudi Arabian Airlines ได้กลับมาเปิดเส้นทางบินตรงจากประเทศซาอุดีอาระเบีย มายังประเทศไทย ซึ่งการไลฟ์สดดังกล่าวมีเนื้อหาที่อาจทําให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิดและสร้างความสับสนได้ ในเรื่องนี้ สนามบินสุวรรณภูมิ ขอเรียนชี้แจงว่า การที่สายการบิน Saudi Arabian Airlines ได้กลับมาเปิดเส้นทางบินตรงมายังประเทศไทยอีกครั้ง เป็นผลมาจากนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ได้เดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย นํามาสู่การฟื้นฟูความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศในหลายด้าน รวมถึงส่งผลดีต่อการดําเนินงานของ สนามบินสุวรรณภูมิ และ ทอท. โดยในส่วนของ สนามบินสุวรรณภูมิ จะส่งผลให้มีผู้โดยสารเดินทางจากประเทศซาอุดีอาระเบีย จากการที่หยุดทําการบินมากว่า 32 ปี และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้แก่ ทอท. เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยจะยิ่งมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น จากการที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากประเทศซาอุดีอาระเบียเข้ามา โดยกลุ่มหลักเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาล กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และกิจกรรมชอปปิ้ง จุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต พัทยา พังงา กระบี่ เกาะสมุย และเชียงใหม่ ซึ่งคาดการณ์ว่าในอีก 1 ปี จะมีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนในประเทศหลายพันล้านบาท

ดังนั้น การที่สายการบิน Saudi Arabian Airlines กลับมาทําการบินที่ สนามบินสุวรรณภูมิ จะส่งผลดีในแง่ของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเชิญชวนและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวซาอุดีอาระเบียเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งเสริมในการขยายตลาดนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป