ทอท.มั่นใจหลังโควิดซา ทำคนกลับมาเดินทางปีนี้พุ่งกว่า 45 ล้านคน

ทอท.มั่นใจหลังโควิดซา ทำคนกลับมาเดินทางปีนี้พุ่งกว่า 45 ล้านคน  หากสถานการณ์ไม่เลวร้ายมั่นใจปีปี  66 ผู้โดยสารเดินทางผ่าน 6 สนามบิน   96 ล้านคน และในปี67 จะมีผู้โดยสารเดินทางะลุ142 ล้านคน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทอท.) เปิดเผยว่า ทอท.ได้มีการจัดทำประมาณการการจราจรทางอากาศ ในช่วงเดือนมิถุนายน 65 พบว่า การฟื้นตัวของผู้โดยสารในปีงบประมาณ 65 จะมีผู้โดยสารรวม 45 ล้านคน มีเที่ยวบินกว่า 400,000 เที่ยวบิน ซึ่งสถานการณ์มีการฟื้นตัวถึง 33% และ 45% เมื่อเทียบกับก่อน โควิด 

นอกจากนั้นยังคาดว่าผู้โดยสารในปีงบประมาณ 66 จะมีกว่า  96 ล้านคน และในปี67 จะมีผู้โดยสารเดินทางกว่า142 ล้านคน ซึ่งถือว่ามีการฟื้นตัวถึง 68% และ 99% ตามลำดับ สำหรับเที่ยวบินในปีงบประมาณ  66 และ ปี  67 คาดว่ามีจำนวน 665,000 เที่ยวบิน และ 892,000 เที่ยวบิน  

อย่างไรก็ตาม การทบทวนประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศยังคงมีหลายปัจจัยสำคัญที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้ง นโยบายการเปิดประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน และโอกาสการกลับมาระบาดของ โควิด สายพันธุ์ใหม่ หรือโรคระบาดอื่นๆ ตลอดจนผลกระทบของสงครามรัสเซียยูเครนเป็นต้น