ทรู มูฟ เอช จ่ายเงินค่าคลื่น900 MHz งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 8,163 ล้านบาท

  • ราคาการประมูลสูงสุด 81,638.86 ล้านบาท
  • ชำระมาแล้ว 7 งวด
  • กสทช.นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม เป็นตัวแทนรับเงินประมูลงวดที่ 8 จำนวน 8,163,886,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จากบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz ช่วงความถี่ย่าน 905 – 915 MHz คู่กับ 950 – 960 MHz เมื่อปี 2559 ในราคาการประมูลสูงสุด 81,638.86 ล้านบาท ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะรีบดำเนินการนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

สำหรับเงินประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 900 MHz งวดที่ 1 – 7 TUC ได้ชำระมาก่อนหน้านี้จำนวน 57,147,202,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สำนักงาน กสทช. ได้นำส่งเงินดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว