ทรู ดิจิทัล ส่ง “True Farm” เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร พลิกวงการเกษตรไทย

  • ผสานเทคโนโลยีดิจิทัลสุดล้ำ ชูไฮไลต์ “การเกษตรแม่นยำ”
  • บริหารจัดการฟาร์มง่ายๆ ผ่านแพลตฟอร์มอัจฉริยะ
  • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ลดต้นทุน ผลิตผลสูง ปลดล็อกธุรกิจสำเร็จ

นายเอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการกลุ่ม ธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ภาคการเกษตร เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาตลอด ขณะที่เกษตรกรต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ทั้งสภาพอากาศและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะของโลก ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ทรู ดิจิทัล ในฐานะผู้นำบริการดิจิทัลครบวงจร จึงนำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเข้าช่วยเหลือเกษตรกรไทย เปิดตัวโซลูชัน “ทรู ฟาร์ม” (True Farm) เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร มุ่งส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่ทุกประเภท ครอบคลุมทั้ง พืช ประมง และปศุสัตว์ เช่น ไก่ สุกร และโคนม ให้ใช้ประโยชน์จากอัจฉริยภาพเครือข่ายทรู 5G ที่ครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผสานเทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลายทั้ง ไอโอที บล็อกเชน และไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ โดย True Farm โดดเด่นด้วยแนวคิด “การเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) ที่มีการเก็บข้อมูล และนำมาวิเคราะห์เชิงลึก สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ มาพร้อม แพลตฟอร์มดาต้าไวเซอร์ โดยทรู ดิจิทัล (DataVisor by True Digital) ให้ตรวจสอบ ควบคุม และสั่งงานระบบฟาร์มแบบเรียลไทม์ง่ายๆ ยกระดับการบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้เกษตรกรก้าวผ่านอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ที่สำคัญ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มปริมาณผลิตผลและมีคุณภาพสูงแข่งขันกับนานาประเทศทั่วโลกได้ ปลดล็อกธุรกิจก้าวสู่ความสำเร็จและเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ww

นายเอกราช กล่าวเสริมว่า การเกษตรแม่นยำ หรือ Precision Farming เป็นกุญแจที่ปลดล็อกธุรกิจ พลิกสู่โลกแห่งอุตสาหกรรมการเกษตรยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย ทั้งเทคโนโลยีเพื่อวัดค่าสภาพแวดล้อมโดยรอบ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการภายในฟาร์มแบบอัตโนมัติ (Farm Automation) และ เทคโนโลยีจัดการสัตว์และพืชชนิดต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บและรวบรวมได้จากอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีต่างๆในฟาร์ม จะถูกนำมาวิเคราะห์ในมิติต่างๆ บนแพลตฟอร์มอัจฉริยะ “ดาต้าไวเซอร์ โดยทรู ดิจิทัล” (DataVisor by True Digital) ที่สามารถประมวลผลข้อมูลเชิงลึก หา Insight ทั้งยังสามารถแนะนำและแสดงข้อมูลสำคัญๆผ่านแดชบอร์ดได้แบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ ทั้งในด้านต้นทุนการผลิต การวางแผนปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ปริมาณน้ำ สภาพดินและอากาศ จึงช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ทั้งยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่ดียิ่งขึ้นด้วย

สำหรับโซลูชัน True Farm ครอบคลุม 5 กลุ่มธุรกิจเกษตร ดังนี้

  1. True Farm Drone และ True Farm Grow สำหรับกลุ่มธุรกิจพืช – โซลูชัน “ทรู ฟาร์ม โดรน” (True Farm Drone) ให้บริการโดรนสำหรับฉีดพ่นปุ๋ยหรือยา และ โซลูชัน “ทรู ฟาร์ม โกรว์” (True Farm Grow) อุปกรณ์ไอโอทีสำหรับการให้น้ำและเพาะปลูก สามารถช่วยดูแลพืชได้อย่างแม่นยำ รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาและแรงงานในการดูแล โดยสามารถเลือกใช้โซลูชันได้ตามความเหมาะสม ครอบคลุมทั้งพืชไร่ พืชสวน และผลไม้
  2. True Farm Chicken สำหรับกลุ่มธุรกิจไก่ – ระบบฟาร์มอัตโนมัติ (Farm Automation) ที่ติดตั้งอุปกรณ์ไอโอทีช่วยดูแลสภาพแวดล้อมที่สำคัญสำหรับการเลี้ยงไก่ อาทิ อุณหภูมิ ความชื้น แสง และความเร็วลม โดยมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดและส่งรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ สามารถแจ้งเตือนความผิดปกติ ควบคุมและสั่งงานได้ผ่านออนไลน์ เพิ่มความมั่นใจในการดูแลไก่ในฟาร์มให้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงไก่และบริหารจัดการฟาร์มได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ฟาร์ม
  3. True Farm Pig สำหรับกลุ่มธุรกิจหมู – ติดตั้งอุปกรณ์ไอโอทีสำหรับระบบฟาร์มอัตโนมัติ ช่วยรายงาน ตรวจสอบ และควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเรือนสุกร เจ้าของฟาร์มสามารถดูแลฟาร์มสุกรได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเข้าไปในพื้นที่ฟาร์ม และผู้ที่เข้าไปในฟาร์มได้รับการตรวจสอบความสะอาดตามมาตรฐานการป้องกันโรค ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสุกร ทำให้ผลผลิตเสียหายได้
  4. True Farm Shrimp สำหรับกลุ่มธุรกิจกุ้ง – เทคโนโลยีไอโอที ช่วยให้การดูแลกุ้งได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอุปกรณ์เซ็นเซอร์จะช่วยตรวจวัดคุณภาพน้ำ เพื่อให้ผู้ดูแลฟาร์มสามารถควบคุมอากาศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับการเติบโตของกุ้ง ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังมีโซลูชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้อาหารกุ้ง ที่เป็นต้นทุนหลักในการเลี้ยงกุ้งด้วย
  5. True Farm Cow สำหรับกลุ่มธุรกิจโคนม – อุปกรณ์ไอโอทีช่วยดูแลสุขภาพของโคนม เช่น แท็กติดหู (Ear tag) หรือสายคล้องคอ (Collar) สามารถตรวจวัดพฤติกรรมการเคลื่อนไหว การกิน และการเคี้ยวเอื้อง เพื่อประเมินสุขภาพและรอบการผสมพันธุ์ที่เหมาะสมของโคนม ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จในการผสมพันธุ์วัวนม ช่วยเพิ่มผลผลิต และลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาอาการเจ็บป่วยของโคนมได้

“โซลูชัน True Farm เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจในปัญหาของเกษตรกรไทย จากการทำงานร่วมกับเกษตรกรทุกกลุ่ม รวมถึงสถาบันการศึกษา นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ที่สำคัญ คือ การทำให้เทคโนโลยีเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยี ก็สามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริง รวมถึงไม่เป็นภาระต้นทุนแก่เกษตรกร โดยสามารถเลือกใช้บริการที่เหมาะสมด้วยค่าบริการแบบรายเดือน อีกทั้ง ทรู ดิจิทัล ยังมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและผู้ชำนาญการในอุตสาหกรรมการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ที่จะร่วมพัฒนาและดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยให้ได้เรียนรู้ ประสบความสำเร็จ และเติบโตเป็นเกษตรกรยุคใหม่ได้อย่างเต็มขั้น” นายเอกราช กล่าวสรุป