“ทรัมป์”พักหนี้การศึกษา 6 เดือน ขณะที่ชาวอเมริกันจะได้รับเช็กเงินช่วยเหลือปลายสัปดาห์ ตกครอบครัวละแสนกว่าบาท

“โดนัลด์​ ทรัมป์” ประธานาธิบดี สหรัฐ เปิดเผยว่า จะมีการการผ่อนผันการชำระคืนเงินกู้ยืมของนักเรียน นักศึกษาเป็นเวลา 6 เดือนท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด-19 และระบุด้วยว่า การยกเว้นดังกล่าวยังสามารถทำได้ต่อไปหลังจากนั้น ซึ่งจะมีการหารือเมื่อถึงเวลานั้นอีกที

ด้านไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐ กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือในรูปของเงินสดนั้น ชาวอมริกันมทีสิทธิ์ในมาตรการดังกล่าว จะได้รับเช็คในปลายอาทิคย์หน้า ซึ่งค่าเฉลี่ยครอบครัว 4 คนจะได้รับเงินประมาณ 3,400 ดอลลลาร์สหรัฐ 109,000 บาท 

ปัจจุบันสหรัฐมีขีดความสามารถในการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้สัปดาห์ละ 118,000-120,000 ต่อสัปดาห์ ตัวเลขผู้เสียชีวิต 16,663 คน ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อกำลังคืบคลานเข้าใกล้ 5 แสนคน