ทรงๆ โควิดวันนี้ (9 ส.ค.)​ เสียชีวิต 33 ราย 1,955 ราย

  • ผู้ป่วยกำลังรักษา 20,947 ราย
  • ผู้ป่วยปอดอักเสบ   935 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 1,955 ราย 

สำหรับผู้ป่วยใหม่ จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,954 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,385,971 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,294 ราย หายป่วยสะสม 2,388,302 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 20,947 ราย เสียชีวิตสะสม 9,965 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 935 ราย