ททท.-7 พันธมิตร เปิดเที่ยวทั่วไทยลดคาร์บอน 20 เส้นทาง ขานรับ BCG โมเดลพุ่งเป้าดันกระแสเที่ยวยั่งยืน-รับผิดชอบ

  • ททท.จับมือ 7 พันธมิตรล เปิดแล้วกิจกรรม “20 Meaningful Routes Ready-Set-Zero”
  • นำร่องท่องเที่ยวปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ทั่วไทย 20 เส้นทาง
  • ขานรับ BCG โมเดล ผนวกจุดขายหลักของ ททท.พุ่งเป้าปลุกกระแส “เที่ยวยั่งยืนและเที่ยวอย่างรับผิดชอบ”

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่ากล่าวว่า ททท.นำร่องทำกิจกรรมโครงการ “20 Meaningful Routes Ready-Set-Zero” ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับโมเดล “BCG :Bio Circular Green Economy :เศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนและสีเขียว” สอดคล้องตามนโยบายการท่องเที่ยวลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ด้วยแนวคิด“ปรับ-ลด-ชดเชย” โดยจับมือกับ 7 พันธมิตรหลัก ทำบันทึกข้อตกลงโครงการคาร์บอนบาลานซ์ (Carbon Balance Scheme) สร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) นำร่องเปิดการท่องเที่ยวศักยภาพสูงในประเทศ 20 เส้นทาง ครอบคลุมทั่วประเทศ 5 ภูมิภาค 5 สาย ตามสไตล์การท่องเที่ยว “สายลุย/สายลึก/สายชิม/สายชิล/สายสุขภาพ ปลุกกระแสเทรนด์การท่องเที่ยวควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความตระหนักรู้สร้างตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวของไทยพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติอย่างเข้มแข็ง

โดยจัดกิจกรรมพิธีเปิดเส้นทางท่องเที่ยว 20 Meaningful Routes Ready-Set-Zero ส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืน ที่ชุมชนบ้านมุงเหนือ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเจ้าของพื้นที่คือนางสาวศิรินุช จันทาพูน นายอำเภอเนินมะปราง และตัวแทนพันธมิตรของ ททท. 7 องค์กรได้แก่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) สมาคมไทยท่องเที่ยวผจญภัยและเชิงอนุรักษ์ (สทอ.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) องค์การการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานบริหารจัดการทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

เมื่อเร็ว ๆ ร่วมกันลงพื้นที่เปิดเส้นทางพร้อมกับทำกิจกรรมทดสอบการท่องเที่ยวที่มีไฮไลต์ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) อย่างยั่งยืนในโครงการ “พิชิตเขาหินล้านปี ซีโร่คาร์บอนที่มุงเหนือ” บริเวณชุมชนบ้านมุงเหนืออำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวจังหวัดรอง และหนึ่งในเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่านันทนาการของเมืองไทย มีความโดดเด่นทางเอกลักษณ์ด้านภูมิทัศน์ธรรมชาติห้อมล้อมด้วยภูเขาหินปูนน้อยใหญ่อายุร้อยล้านปี

รวมถึงร่วมกิจกรรมไฮไลต์ของชุมชน เช่น ปีนเขาผาแดงบ้านมุง เดินชมถ้ำหินงอกหินย้อยอายุนับล้านปี ทำขนมพื้นบ้านมุงเหนืออย่าง “ข้าวแดกงา” และสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทำให้เกิดกระแสการส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าและมีความหมาย (meaning travel) ให้แก่นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยพร้อมขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพสู่ความยั่งยืน

นายอภิชัย กล่าวว่า ททท.ยังได้เปิดพื้นทีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ“ทิศทางการส่งเสริม การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ร่วมกับ นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการจากกรมป่าไม้ นางสาวภคมน สุภาพพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจคาร์บอนต่ำผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) นายนิพัทธ์พงษ์ ชวนชื่น อุปนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) นางสาวทอปัดสุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด และผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมจุดประกายความคิดเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในอนาคต

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. นำพันธมิตรลงพื้นที่ โดยมีนางสาวศิรินุช จันทาพูน นายอำเภอเนินมะปราง ร่วมพิธีเปิดเส้นทางท่องเที่ยว 20 Meaningful Routes Ready-Set-Zero ส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืน ที่ชุมชนบ้านมุงเหนือ อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก

โดย ททท.และพันธมิตรภาครัฐและเอกชนพร้อมจะผนึกกำลังกันสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำจะเป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้เกิดผลกระทบเชิงบวกเป็นวงกว้างต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชน ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย สามารถยกระดับมุมมองในประเทศให้สอดคล้องตามแนวคิด BCG Model เกิดประโยชน์ตั้งแต่ระดับฐานรากในแต่ละภูมิภาคเป็นแรงส่งประเทศก้าวสู่ความยั่งยืนอย่างเข้มแข็งในอนาคตอันใกล้นี้

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen