ททท.ปลุกเที่ยวอย่างรับผิดชอบ Sexy Run @Koh Mak” 20 ส.ค.นี้ ชู “เกาะหมากโลว์คาร์บอนโมเดล” ปั๊มรายได้ตลาดคนไทย-ต่างชาติ

  • ททท.บูมวิ่งท่องเที่ยว “Sexy Run @Koh Mak”
  • เปิดพื้นที่ “เกาะหมาก” นำร่องโมเดล “RT-เที่ยวอย่างรับผิดชอบ” 
  • ผนวกจุดขายท่องเที่ยว SEXY ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ประสบการ์ความคุ้มค่า
  • เพิ่มรายได้แทนจำนวนคน เจาะตลาดคนไทยและต่างชาติแห่ตื่นกระแสรักษ์โลก

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่าวางกลยุทธ์จัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบ หรือ RT -Responsible Tourism  โดยร่วมกับพันธมิตรเตรียมจัดกิจกรรม “Sexy Run @Koh Mak” วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565  09.00 – 21.00 น. ด้วยการคัดสรรเส้นทางท่องเที่ยวเป็นเส้นทางวิ่งระยะทางจากอ่าวสวนใหญ่ บริเวณเกาะหมาก รีสอร์ท ลัดเลาะไปถึงสะพานอ่าวนิด แบ่งการวิ่งเป็น 2 ระยะ คือ 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร

ททท.เปิดให้นักวิ่ง และนักท่องเที่ยวทุกคนที่ชื่นชอบกิจกรรม Save the Date ไปร่วมกิจกรรม Sexy Run @Koh Mak จังหวัดตราด โดยสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ https://race.thai.run/sexyrun ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ตลอดงานยังได้จัดกิจกรรมเพิ่มประสบการณ์ความสุขทั้งดนตรี สันทนาการ อาหารทะเลท้องถิ่น และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมแนวคิด Sexy ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รูปร่างสวยงามได้สัดส่วน รวมถึงท่องเที่ยวที่สื่อถึงสัญลักษณ์ SEXY ด้วย 4  แนวคิดหลัก ได้แก่ S แรก : Safety-ความปลอดภัย 2. Eตัวที่สอง : Environment Quality-มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม Xตัวที่สาม : X-TRA-การท่องเที่ยวตอบโจทย์ประสบการณ์ความคุ้มค่าแก่นักท่องเที่ยวทุกคน และ Y ตัวที่สี่ : Yield- ทำน้อยได้มาก ด้วยวิธีเพิ่มคุณค่ามุ่งเน้นเพิ่มรายได้มากกว่าเพิ่มจำนวนคนท่องเที่ยว

สำหรับการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบ หรือ RT ขณะนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ทั้งคนไทยและต่างชาติกำลังให้ความนิยมสูงขึ้นตามลำดับ อีกทั้งยังเป็นกลยุทธ์การให้น้ำหนักความสำคัญกับเศรษฐกิจตามแหล่งท่องเที่ยวสังคมความเป็นอยู่ในชุมชนเจ้าของพื้นที่ ตลอดทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว “เกาะหมาก” จังหวัดตราด เป็นพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบด้านการบริหารจัดการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือ Low Carbon Destination เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้ความรับผิดชอบของ 3 หน่วยงาน ททท. องค์การบริหารเพื่อการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และ สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัด (ทกจ.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จับมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวปลุกกระแสให้กลุ่มนักเดินทางที่รักและใส่ใจสิ่งแวดล้อม หลังสถานการณ์โควิด-19 มีจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก 

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza,www.facebook.comp/penroongyaisamsaen