ททท.นำทีม 5 พันธมิตร ลุยโมเดลภูเก็ตบิ๊กดาต้าดิจิทัลท่องเที่ยว ชู Travel Link เล็งเป้าตลาด-จัด Thailand Travelution ก.ย.นี้

  • นำร่องใช้ “ภูเก็ต” โมเดลต้นแบบ Tourism Data Intelligence Sandbox
  • เคลื่อนทัพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยบิ๊กดาต้า สู่เมืองดิจิทัลเต็มรูปแบบ
  • ได้ทีม GBDi ผุดแพลตฟอร์ม “Travel Link” นำภาคธุรกิจเลือกใช้เครื่องมือรุกตลาดเล็งตรงเป้า
  • ด้าน “โรงพยาบาลวชิระ” ลุยปูพรมระบบสุขภาพ
  • “สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต” โหมจัดงานเทคท่องเที่ยว Thailand Travelution ก.ย.นี้

ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมลงนามข้อตกลงกับ 5 พันธมิตรเดินหน้าขยายผลนำดิจิทัลเข้ามาใช้พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยโครงการTourism Data Intelligence Sandbox ในจังหวัดภูเก็ตพื้นที่นำร่องแห่งแรกซึ่งเปิดแซนด์บ็อกซ์สำเร็จเป็นรูปธรรมโดยใช้บิ๊กดาต้าเข้ามายกระดับการท่องเที่ยวต่อเนื่องจากงาน Thailand Tourism Congress สอดคล้องตามเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรให้พร้อมรับมือกับ Digital Transformation ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในอนาคต ปัจจุบัน ททท. รุกแผนบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลภาคการท่องเที่ยวร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศสู่ยุค Digital Industry 

รวมทั้งขณะนี้ ททท.ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้แล้ว เช่น นำระบบ Thailand Pass Hotel & Swab System (TPHS) และทำตามนโยบายรัฐบาลมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4  ซึ่งมีผลลัพธ์ที่ดีต่อภาพรวมการท่องเที่ยว

“รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล” ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ(สวข.) ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (สวข. หรือ GBDi) กล่าวว่า แนวทางการฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบโดยผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจทิศทางและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั้งตลาดคนไทยและต่างชาติในยุคชีวิตวิถีใหม่จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มาจากภาครัฐ เอกชน อินเตอร์เน็ต จะสามาถสร้างอินไซต์ให้ผู้ประกอบการกำหนดทิศทางธุรกิจมิติต่าง ๆ โดย GBDi ได้พัฒนาแพลทฟอร์มชื่อ “Travel Link” รวบรวมข้อมูลท่องเที่ยวจากแหล่งต่าง ๆ เอาไว้และเตรียมพร้อมให้บริการข้อมูล บริการการวิเคราะห์ ทั้ง Dashboard และ AI แก่ Tourism Data Intelligence Sandbox เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการในภูเก็ตเลือกใช้ให้เหมาะสมตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์” ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของภูเก็ตในการสร้าง Tourism Big Data ประเทศไทย ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีทีมงาน DEPA ที่เข้าใจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างแท้จริงคอยดูแลอย่างใกล้ชนิด เห็นได้จากความสำเร็จของ Phuket Sandbox ที่นำความต้องการเชิงนโยบายที่ปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์มาปฏิบัติใช้ได้อย่างรวดเร็วและลงตัว ขณะนี้เป็นช่วงการท่องเที่ยวทั่วประเทศเริ่มฟื้นตัวใหม่ จำเป็นจะต้องนำระบบบิ๊กดาต้าเข้ามาช่วยผู้ประกอบการวางแผนออกแบบสินค้า สร้างกลยุทธการตลาดและตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดีขึ้น ผลักดันไทยขึ้นเป็นผู้นำการท่องเที่ยวโลกอีกครั้ง

“นายวีระศักดิ์ หล่อทองคำ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลได้นำร่องเปิดใช้ระบบภูเก็ต “ต้องชนะ” จองวัคซีนร่วมกับภาครัฐและเอกชนก่อนการเปิด Phuket Sandbox รวมถึงข้อมูลการการตรวจ RT PCR พบว่าข้อมูลด้านสุขภาพ (Health Data) สามารถนำมาบริหารวิกฤตด้านสาธารณสุขได้ดี ทำให้ภูเก็ตผ่านวิกฤตได้ ยิ่งทำบิ๊กดาต้าร่วมกับการท่องเที่ยวได้แล้ว จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาระบบสาธารณสุขในภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการปูพรมส่งเสริมสอดคล้องกับการเสนอตัวเป็นผู้จัดงานSpecialed Expo 2028 ไปพร้อม ๆ กันได้ด้วย

“นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม” กล่าวว่า ภูเก็ตได้เรียนรู้ความสำคัญการมีข้อมูลใช้อย่างชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อบริหารสถานการณ์โดยเฉพาะช่วงเปิดจังหวัดภูเก็ตภายใต้ Phuket Sandbox ได้เรียนรู้ถึงโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากในการบริหารการท่องเที่ยวนั่นคือ ต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทันต่อสถานการณ์ ใช้ข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหา คาดการณ์อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับนานาประเทศ จำเป็นจะต้องมีข้อมูลทั้งภายในและภายนอกประเทศประกอบการวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์และพยากรณ์ความต้องการได้ตรงจุด ตรงประเด็น และตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

นายภูมิกิตติ์ กล่าวว่า ในเดือนกันยายน 2565 เตรียมจัดงาน Thailand Travelution เป็นงานเทคโนโลยีท่องเที่ยวประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 -Hackathon การนำ Tourism Data Intelligence Sandbox เริ่มต้นภูเก็ต โดยทีมงาน GBDi ได้รวบรวมพร้อมจะนำเสนอโจทย์ให้ผู้เข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาโซลูชั่นใหม่ต่อไป

ส่วนที่ 2-Tech Talk จะเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมงานระดับภูมิภาค เช่น Unicorn ในประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงวิสัยทัศน์ ร่วมกัน

ส่วนที่ 3-Travel Tech Exhibition การแสดงนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว ทั้ง Software และ Hardware เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ ททท.กับ 5 พันธมิตร ได้ลงนามความร่วมมือโครงการ พัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว หรือTourism Data Intelligence Sandbox ประกอบด้วย 1.การท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.), 2.สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 4.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 5.สมาคมธรุกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ต่อยอดจาก Phuket Sandbox และภูเก็ตต้องชนะ เพื่อพัฒนาบิ๊กดาต้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยหวังให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานทางด้านข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อช่วยผู้ประกอบการพลิกฟื้นหลังโควิด-19  

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen