ททท.-กรมพัฒน์ ผนึกท่องเที่ยวพ่วงขาย 5 โปรเจกต์

“ททท.-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ผนึกแผนเชื่อมโยงท่องเที่ยว บูมสินค้าเมืองหลัก เมืองรอง โหมแคมเปญ Thailand 360 x DBD

  • เปิดตลาด 360 องศา บูมขายซอฟท์เพาเวอร์ทั่วไทย
  • ผนึกทำ 5 โครงการ “Mart Local-Digital Village-DBD Franchise-Thai Select-HomeStay”

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า นำ ททท.ขยายแนวความร่วมมือกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยได้หารือร่วมกับนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า วางกลยุทธ์นำทั้งสององค์กรจับมือกันยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และธุรกิจบริการ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง ผลักดันและสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงการทำงานด้านท่องเที่ยว ตอบโจทย์กลยุทธ์การตลาดแบบ 360 องศา ภายใต้แคมเปญ Thailand 360 x DBD

เดินหน้าผลักดันจุดขายสินค้าไทยแลนด์ ซอฟท์ เพาเวอร์ ด้วยกลยุทธ์นำเสนออัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานเข้ากับนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2566 เป็นต้นไป

ความร่วมมือครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจาก นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวฐาปนีย์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ ททท.จะขอสนับสนุนและความร่วมมือกันระหว่าง ททท. กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของไทยตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 5 โครงการ ประกอบด้วย

โครงการที่ 1 จัดมหกรรมงาน “Mart Local” คัดเลือกสินค้าของดี ของเด็ดในแต่ละพื้นที่ชุมชน เปิดเป็นงานมาร์ตเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปใช้จ่ายเงิน

โครงการที่ 2 Digital Village เฟ้นหา สินค้าดี ออนไลน์ดัง ชุมชนยั่งยืน มุ่งยกระดับชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ ซึ่งสามารถต่อยอดโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นตลาดหลักได้

โครงการที่ 3 DBD Franchise แฟรนไชส์ สร้างรายได้ ขยายโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งสามารถช่วยผู้ประกอบการในชุมชนท่องเที่ยวแต่ละภาคที่สนใจนำระบบแฟรนไชส์เข้าไปขยายผลขายสินค้าก็สามารถทำได้ด้วย

โครงการที่ 4 Thai Select นำเสนอจุดเด่นอาหารไทยซึ่งปัจจุบันมีแบรนด์ Thai SELECT เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เมื่อได้ร่วมมือกันจะสร้างการรับรู้ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

โครงการที่ 5 Home Stay Standard Thailand ยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจที่พักโฮมสเตย์ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามหลักสากล เป็นฐานรากหนึ่งพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตอย่างมีคุณค่าต่อไป

ผู้ว่าฯ ฐาปนีย์ กล่วว่า ความร่วมมือดังกล่าวตั้งเป้าหมายเชื่อมเส้นทางและเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ควบคู่จัดกิจกรรมหรือแคมเปญร่วมกันส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างโอกาสทางการค้า ขยายช่องทางการตลาด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กระตุ้นท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งพร้อมจะใช้จ่ายเม็ดเงินท่องเที่ยวทั่วประเทศในปี 2567 ตามเป้าไม่ต่ำกว่า 3.5 ล้านล้านบาท

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen