ถึงคิว!นครพนม บขส.ส่งผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว16คน กลับไปรักษาตัวถึง ภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้ว

นายสัญลักข์ปัญวัฒนลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่าบขส. ได้นำรถโดยสารไปรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวกลับไปรักษาตัวที่จังหวัดนครพนมจำนวน 16 คนเมื่อวานนี้ (9 ส.ค.64) โดยภารกิจครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ที่มีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วซึ่งทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้ติดต่อให้บขส. จัดรถโดยสารรับ-ส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 จากศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก (ขส.ทบ.) กลับไปส่งยังภูมิลำเนาเป็นรอบที่ 4 และบขส. ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้บขส. ได้จัดรถโดยสารรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 แล้วจำนวน 3 ครั้งคือเส้นทางโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลสนามบุษราคัม, เส้นทางกรุงเทพฯเชียงใหม่, และเส้นทางกรุงเทพฯอำนาจเจริญ, โดยทุกเที่ยววิ่งบขส. ได้คำนึงถึงความปลอดภัย 

โดยพนักงานของบขส. ที่เข้าร่วมภารกิจนี้ได้รับการฉีดวัคซีนและผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่สพฉ. รวมทั้งบขส. ได้มีการปรับปรุงรถโดยสารให้ได้มาตรฐานตามที่สาธารณสุขกำหนดเช่นกั้นห้องโดยสารระหว่างพนักงานขับรถและผู้โดยสารปรับระบบปรับอากาศบนรถและหุ้มบริเวณเบาะด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อฯ  

นายสัญลักข์กล่าวต่อว่าบขส. พร้อมดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมซึ่งร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19อย่างเต็มที่เพื่อส่งผู้ป่วยโควิดจากกรุงเทพฯกลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยและขอย้ำว่าบขส. ดำเนินการรับส่งผู้ป่วยฯกลุ่มสีเขียวตามที่ได้รับการประสานจากสพฉ. เท่านั้นไม่สามารถรับส่งผู้ป่วยที่เดินทางมาเอง (Walk in)