ดีเดย์!1 พ.ย.กบง.ตรึงราคาดีเซลไม่เกิน 30 บาท/ลิตร

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564 ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางดำเนินการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยให้กลับมาใช้สูตรน้ำมันเดิม 3 เกรด คือดีเซลหมุนเร็ว บี7 กับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา(บี10) และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 โดยจะยกเลิกน้ำมันดีเซล บี6 ออกไป แต่ยืนยันว่าจะตรึงราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล ไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร โดยกำหนดให้ส่วนต่างราคาขายปลีกระหว่าง บี7 กับบี10 อยู่ที่ 0.15 บาทต่อลิตร และระหว่างบี 7 กับ บี 20 อยู่ที่ 0.25 บาทต่อลิตร รวมถึงยังคงค่าการตลาดกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร 

ทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือการตรึงราคาครั้งนี้จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 พ.ย. 2564 โดยใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ณ วันที่ 17 ต.ค. 64 มีฐานะกองทุนฯ อยู่ที่ 9,207 ล้านบาท) ในการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อเดือน ขณะเดียวกันอาจจะต้องใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อขอกู้เพิ่ม 20,000 ล้านบาท เพื่อเข้ามาดูแลราคาน้ำมันในช่วง 3-4 เดือนต่อไป ในภาวะที่ราคาน้ำมันยังสูงอยู่ต่อเนื่อง

“กระทรวงพลังงานยังติดตามราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง และหากในกรณีราคาน้ำมันดิบดูไบยังเกิน 87.5 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรลอยู่ และมีทีท่าว่าจะไม่ลดลงจนส่งผลมายังราคาขายปลีกในประเทศ ก็อาจจะส่งผลให้สถานภาพกองทุนน้ำมันอาจจะไม่เพียงพอในการดูแลราคาให้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรได้ต่อไป จึงกระทรวงฯจะต้องหาช่องทางอื่นเข้ามาเพิ่มเติม ทั้งนี้ ได้หารือกับทาง กระทรวงการคลัง ถึงมาตรการอื่นๆ ที่จะเข้ามาเสริมได้อีก รวมถึงการใช้กลไกทางสรรพสามิตก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่อาจจะนำมาใช้ได้เพื่อตรึงราคาน้ำมันไว้”นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว 

นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่าการกู้เงินตามพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จะต้องหารือกับกระทรวงการคลังก่อน เพื่อให้นำไประบุอยู่ในแผนก่อหนี้สาธารณะ เพื่อนำเงินมาช่วยเหลือประชาชนต่อไป อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานคาดคะเนว่าราคาน้ำมันอาจจะอ่อนตัวลงจากสภาพภูมิอากาศที่จะร้อนขึ้น และส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบอาจจะอ่อนตัวลงตามไป แต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าได้ดำเนินการเต็มที่ในการช่วยประชาชน โดยการใช้มาตรการต่าง ๆ มาดูแล 

“สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบยังคงผันผวนหลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี โดยได้รับแรงกดดันจากตัวเลขภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากการเตรียมเปิดประเทศในหลายประเทศ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ วิกฤตการด้านก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านน้ำมัน ด้านก๊าซปิโตรเลียวเหลว ด้านไฟฟ้า ให้ได้รับความเป็นธรรม เหมาะสมต่อไป”นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว