ดีเดย์! 14 พ.ค.66 ประชาชนเดินเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง

  • 7 พ.ค.2566 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า
  • 3-7 เมษายน 2566 รับสมัคร ส.ส.แบ่งเขต
  • กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้ง 100%

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกกต. มีมติห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง ส่วนวันที่ 7 พฤษภาคม 2566  เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง  โดยวันที่ 27 มีนาคม-13 เมษายน 2566 เป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตเลือกตั้ง-นอกเขตเลือกตั้ง รวมถึงนอกราชอาณาจักร 

อีกทั้งยังได้มีมติให้วันที่ 3-7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และวันที่ 4-7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง รวมถึงพรรคการเมืองแจ้งบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยจะต้องแจ้ง ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

 ส่วนการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งกำหนดระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม และ 15-21 พฤษภาคม

“ ขณะนี้ กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้ง 100%  ทั้งนี้อยากจะมีกำชับ กรอบการหาเสียง โดยอย่างแรกอยากจะขอความร่วมมือทุกคนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ถ้าอยากเห็นการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ทุกคนอยู่ในที่ที่ควรอยู่ ให้เคารพกฎหมาย รัฐบาลรักษาการก็ต้องปฏิบัติตามแนวที่เราออกระเบียบไป ทำอะไรได้บ้างตามรัฐธรรมนูญมาตรา 169 ข้าราชการก็ต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ให้คุณให้โทษ ผู้สมัคร รวมถึงผู้สนับสนุนหัวคะแนนหรือประชาชน ถ้าหากทุกคนทำในสิ่งที่ควรจะอยู่ การบริหารสถานการณ์ให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็น่าจะออกมาดี”