ดีอีเอส หนุน “สตาร์ทอัพ” ปั้นธุรกิจสมัยใหม่ ดันเศรษฐกิจโต

  • มั่นใจ “สตาร์ทอัพ” เป็นกำลังสำคัญนำเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างธุรกิจ
  • บริการรูปแบบใหม่ทันสมัย สร้างรายได้
  • หนุนเศรษฐกิจประเทศเติบโต สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0

วันนี้ (29 มิ.ย.65) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส เป็นประธานเปิดงาน โครงการ Chiangmai Web3 City and Metaverse เปิดสปอตไลต์ส่องหา UNICORN  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล เพราะเทคโนโลยีและ นวัตกรรมทันสมัย คือแกนหลักของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต 

ทั้งนี้ สตาร์ทอัพเป็นสิ่งที่รัฐบาลส่งเสริม เพราะผมเชื่อว่ารากฐานสำคัญของเศรษฐกิจอนาคตก็คือสตาร์ทอัพ เพราะทำธุรกิจที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ทำให้เกิดบริการที่ดีๆในประเทศ แล้วก็สร้างรายได้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจในประเทศเราเติบโต ซึ่งเป้าหมายของเราอยากให้ Digital GDP การทำธุรกิจเศรษฐกิจต่างๆขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลอย่างน้อย 30% ภายในอีก 5 ปี ข้างหน้า 

“วันนี้เราคิดว่าเราทำได้แน่นอน โครงสร้างพื้นฐานของไทยมีความพร้อมอยู่แล้ว ทั้งเรื่องอินเทอร์เน็ต สื่อสารไร้สายมือถือ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ มีความพร้อมมาก รัฐบาลมีนโยบายเร่งพัฒนาส่งเสริมนักธุรกิจสตาร์ทอัพ ให้มาทำธุรกิจดิจิทัลให้มากขึ้น พร้อมกันนี้ด้านองค์กรต่างๆบริษัทเก่าบริษัทใหญ่ๆหรือว่าSME จำเป็นต้องปรับตัว นำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆมาใช้ให้มีประสิทธิภาพแข่งขันได้ในธุรกิจเติบโตต่อไป วันนี้เมืองไทยต้องเป็น Digital hub of Asia Digital Valley” นายชัยวุฒิ กล่าว 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลฯ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เหล่าวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการขับเคลื่อนต่างๆ โดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนหรือประกอบกิจการร่วมกับดิจิทัลสตาร์ทอัพให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้