ดิ้นไม่หลุด ! เปิดคำสารภาพชูวิทย์ ปี 58 ยกที่ดินส่วนตัว เป็นสมบัติหลวงแล้ว

จากกรณีที่สังคม กำลังให้ความสนใจเรื่องสถานะของที่ดิน ในโครงการ “เทนธ์ อเวนิว” สุขุมวิทซอย 10 ของกลุ่ม “DAVIS CORPORATION” และบริษัท เอเทนธ์ อเวนิว จำกัด ของตระกูลกมลวิศิษฎ์ ว่าเป็นที่เอกชน หรือที่สาธารณะ หลังจากนายชูวิทย์ เคยมอบที่ดินแปลงดังกล่าว สร้างสวนสาธารณะ เพื่อใช้ลดโทษตัวเอง จากคดีรื้อบาร์เบียร์ ก่อนจะมีการนำมาหาประโยชน์อีกครั้ง ซึ่งในทางกฎหมาย มีการตั้งข้อสังเกต ว่า การให้ที่ดินสาธารณะของนายชูวิทย์ หากมีการกำหนดระยะเวลา ที่จะให้ที่ดินเป็นสาธารณะ เมื่อครบกำหนด ฝ่ายเอกชน อาจนำมาใช้ ประโยชน์ได้ แต่หากไม่มีการกำหนดไว้ หรือไม่มีเงื่อนไขไว้ ที่ดินดังกล่าว สมควรเป็นสาธารณะสมบัติ เนื่องจาก ที่ผ่านมา มีคำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ดินเอกชน ตกเป็นของหลวง เพราะการยินยอมด้วยคำพูด หรือการยินยอมให้ใช้เป็นสาธารณะ

ล่าสุด 4 มีนาคม 2566 ได้มีการเปิดเผย เอกสารคำให้การต่อศาลฎีกาของนายชูวิทย์ เพื่อให้ศาลฏีกาลดโทษ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ใจความสำคัญระบุว่า

“ภายหลังเกิดเหตุจำเลยที่ 129 (คือ คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์) ก็ได้สำนึกผิดอย่างมากจึงได้ล้มเลิกโครงการสุขุมวิท 10 ตามเจตนาเดิมซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นหาก สามารถทำได้สำเร็จก็จะทำให้จำเลยที่ 129 ได้รับรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท แต่จำเลยที่ 129 รู้สำนึกอย่างแท้จริงทั้งที่บาร์เบียร์ตามแผนเดิมทั้งหลายถูกหรือถอนเป็นพื้นที่ว่างเปล่าแล้ว และสามารถก่อสร้างโครงการสุขุมวิท 10 ได้โดยทันที

แต่จำเลยที่ 129 ก็ไม่ทำโครงการต่อ โดยยอมทิ้งผลประโยชน์มูลค่ากว่า 1,000 ล้าน และยังได้นำเงินส่วนตัวมาลงทุนก่อสร้างสวนสาธารณะชื่อสวนชูวิทย์ด้วยเงินลงทุนกว่า 100 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ดังเช่นสวนสาธารณะทั่วไปและเป็นปอดใจกลางกรุงเทพมหานคร

ซึ่งประชาชนก็ได้ใช้ประโยชน์เรื่อยมาตั้งแต่สร้างเสร็จจนถึงปัจจุบันแล้วการดูแลรักษาสวนชูวิทย์ดังกล่าวแต่ละเดือนโดยรวมประมาณปีละ 828,000 บาทตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบันปี 2558 รวมระยะเวลา 10 ปีเป็นเงินประมาณ 8,280,000 บาทโดยไม่มีรายได้แม้แต่น้อยเป็นการชดเชยและแสดงถึงความสำนึกในการกระทำความผิดบนที่ดินแปลงดังกล่าวอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันจำเลยที่ 129 ก็ยังให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์สาธารณะจากสวนชูวิทย์ และจะทำต่อไปเพื่อแสดงความสำนึกผิดในการกระทำของตนเองที่กระทำต่อผู้อื่นและละเมิดกฎหมายของรัฐ … ”

ทั้งนี้ ในโลกออนไลน์ มีข้อสังเกตว่า เอกสารฉบับนี้ ยืนยันว่า นายชูวิทย์ พร้อมให้ใช้พื้นที่ เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ โดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขเวลาการใช้ จึงอาจเข้าหลักเกณฑ์ การมอบพื้นที่ เป็นสาธารณะ ตามหลายคดี ที่มีการพิพากษามาก่อนหน้า