ซูเปอร์โพลชี้ประชาชนเชื่อมั่น”บิ๊กแป๊ะ”ดูแลความปลอดภัยเหตุกราดยิงส่งนั่งเก้าอี้รมต.หลังเกษียณ

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงประชาชนต่อเหตุสลดที่โคราช กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,053 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างค่ำวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.0 ติดตามข่าวคนร้ายกราดยิงประชาชนที่โคราชอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ร้อยละ 26.3 ติดตามบ้าง และร้อยละ 2.7 ติดตามน้อยถึงไม่ติดตามเลย

94.7 ต้องการให้หน่วยงานความมั่นคงยกระดับป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ ในขณะที่ร้อยละ 5.3 ไม่ต้องการ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.1 ต้องการได้ยินข่าวอื่น ๆ ที่ดี เสริมสร้างความสุขคนไทย
94.7 ต้องการให้หน่วยงานความมั่นคงยกระดับป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ ในขณะที่ร้อยละ 5.3 ไม่ต้องการ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.1 ต้องการได้ยินข่าวอื่น ๆ ที่ดี เสริมสร้างความสุขคนไทย

ที่น่าสนใจคือ เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นต่อ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ดูแลความปลอดภัยของประชาชน ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.9 เชื่อมั่นถึงเชื่อมั่นมากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 7.1 เชื่อมั่นน้อยถึงน้อยที่สุด

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความคิดเห็นสนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เป็นรัฐมนตรีคุมความมั่นคงหลังเกษียณอายุราชการ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.7 เห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในขณะที่ร้อยละ 16.3 ไม่เห็นด้วยถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า  ผลสำรวจความรู้สึกร่วมของประชาชนต่อเหตุสลดที่โคราช ชี้ให้เห็นว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีความรักความห่วงใยต่อคนไทยด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคใด จึงน่าจะเป็นข้อมูลที่เกิดประโยชน์ต่อผู้นำประเทศในการบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนได้ดีขึ้น การแสดงออกของผู้บริหารประเทศน่าจะนำไปสู่การรักษาความรักความห่วงใยของคนไทยด้วยกัน ความสำรวมและเข้าถึงอารมณ์ของประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะอารมณ์ของสาธารณชนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้นำประเทศและทีมบริหารต้องเข้าให้ถึงที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ หรือจะทำให้อารมณ์คนคล้อยตามปรับเปลี่ยนถูกชักจูงได้โดยง่าย