“ซีเมนส์”ปลื้ม “กฟผ.” ใช้ซอฟต์แวร์โซลูชันในโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร
  • มุ่งมั่นกับพันธกิจลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ 
  • เพิ่มการใช้พลังงานสะอาดให้กับประเทศ 

นางสุวรรณี สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีเมนส์ ประเทศไทย กล่าวว่า การได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธรกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นับเป็นความภาคภูมิใจของซีเมนส์ ด้วยความเป็นผู้นำและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะระดับโลกและความมุ่งมั่นกับพันธกิจลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2030   ซีเมนส์มีความเชื่อมั่นว่า จะสามารถช่วยสนับสนุน กฟผ. ในการบริหาร จัดการไฟฟ้าที่ผลิตจากสองแหล่งที่มาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งในเรื่องการลดก๊าซคาร์บอนฯ และเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดให้กับประเทศ ชุมชน และประชาชนทั่วไป

“ระบบ Microgrid Control, Photovoltaic Plant Control และDEOP ของซีเมนส์ทำงานร่วมกันในการส่งข้อมูลและตอบสนองต่อคำสั่งการของศูนย์ควบคุม กฟผ. แบบเรียลไทม์ ข้อมูลจะถูกนำไปประมวลผลวิเคราะห์และหาแนวทางการบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสม อาทิ ผสานการผลิตไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่างสมดุล เช่น ระหว่างพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่ได้จากโซลาร์เซลล์ลอยน้ำและพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำจากเขื่อน  เพื่อทำให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคจำนวนมาก”

ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธรเป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่นำระบบ Microgrid Control, Photovoltaic Plant Control และ DEOP มาปรับใช้ ด้วยประสิทธิภาพในการควบคุมและซอฟต์แวร์บนคลาวด์ DEOP จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้แดชบอร์ดเพื่อตรวจสอบพารามิเตอร์ที่สำคัญๆ ได้ อาทิ สถานะการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า กำลังการผลิตไฟฟ้า ค่าวัดสภาพอากาศ และค่าพยากรณ์กำลังการผลิตที่โรงไฟฟ้ามีอยู่ โดยโซลูชันเหล่านี้ตอบสนองแนวคิดของ กฟผ. ทั้งในด้านการจัดการ คาดการณ์ และรับมือกับการจ่ายไฟฟ้าปริมาณมหาศาลในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ