ซีพีแรมมอบอาหารปรุงสุกในบรรจุภัณฑ์ปิดผนึก และน้ำดื่มให้แพทย์ – สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่กว่าแสนราย

ซีพีแรมมอบอาหารปรุงสุกในบรรจุภัณฑ์ปิดผนึก และน้ำดื่มให้แพทย์ – สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่กว่าแสนราย

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน และให้ความสำคัญในด้านการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยของคนไทยทั้งประเทศ ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ในประเทศไทยในขณะนี้  ซีพีแรมขอส่งกำลังใจผ่านการส่งต่ออาหารปรุงสุกในบรรจุภัณฑ์ปิดผนึก อาทิ อาหารพร้อมรับประทาน เบเกอรี่เลอแปง และน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาล สถานีตำรวจ จุดตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยตามคำสั่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน และหน่วยงานราชการกว่า 60 แห่ง

และจะทำการส่งกำลังใจผ่านอาหารจากซีพีแรมอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ดังกล่าว เข้าถึงอาหารปรุงสุกใน บรรจุภัณฑ์ปิดผนึกของซีพีแรม กว่า 100,000 ราย

“ซีพีแรม รวมใจเพื่อคนไทย สู้ภัย Covid-19”  ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 หวังว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน #คนไทยไม่ทิ้งกัน

ส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล สถานที่ราชการที่ส่งมอบ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลประจำจังหวัดลำพูน โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลประจำอำเภอพุนพิน โรงพยาบาลแหลมฉบัง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นต้น