ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เดินหน้าลงทุน 1,000 ล้านรุกตลาดเครื่องดื่ม ตอกย้ำวิสัยทัศน์ดันการเติบโตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในพอร์ตสูงกว่าตลาดรวม 2 เท่า

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ฉลองความสำเร็จครบรอบ 5 ปีหลังร่วมทุนระหว่างผู้ผลิตเครื่องดื่ม 2 ยักษ์ใหญ่ เดินหน้าวิสัยทัศน์รุกตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลงทุน1,000 ล้านออกเครื่องดื่มใหม่ๆ และ 22 แคมเปญในปีนี้ ดันอัตราเติบโต 6% สูงกว่าตลาดรวม 2 เท่า

นายอชิต โจชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังการลงนามในสัญญาร่วมทุนธุรกิจของสองยักษ์ใหญ่ระหว่าง บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น และ บริษัทเป๊ปซี่โค อิงค์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2561 ครบรอบ 5 ปี ผ่านกลยุทธ์ “Must Win Battle” ส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 5.9% สูงกว่าภาพรวมตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ถึง 3 เท่า

ทั้งนี้ ภายใต้ Must Win Battle ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก

1.)เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจเครื่องดื่มน้ำอัดลม (Strengthen Core) โดยส่งผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ออกสู่ตลาด ช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดได้สูงถึง 2.6% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มน้ำตาลน้อยและไม่มีน้ำตาล เพื่อรองรับเทรนด์สุขภาพที่กำลังมาแรง

2.) ขยายกลุ่มนวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Portfolio Transformation) รุกตลาดใหม่ทั้งชาและกาแฟพร้อมดื่ม รวมถึงเครื่องดื่มให้พลังงานระดับพรีเมียม ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด

3.) สร้างความสำเร็จร่วมกับคู่ค้า (Win With Customers) ขยายฐานคู่ค้าทั่วประเทศ ทั้งธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เครือข่ายร้านอาหาร และช่องทาง E-commerce ได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า                                                                       

4.) ส่งเสริมการเติบโตระยะยาวด้วยการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมุ่งสู่ความยั่งยืน(Insulated Long Term) ส่งมอบเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานด้านอาหาร สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง

5.)พัฒนาองค์กรด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างคน (Develop Organization) ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อการเติบโตไปพร้อมกับองค์กร สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงานอย่างแท้จริง การันตีด้วยรางวัลอันทรงเกียรติ “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 (Kincentric Thailand Best Employer Award 2022)”

นับจากนี้ไปบริษัทได้ประกาศวิสัยทัศน์ สู่การเป็น “บริษัทเครื่องดื่มที่ผู้บริโภครักมากที่สุดในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง” (the Most Beloved Beverage Company in Thailand with True Gemba Centricity) รุกตลาดเครื่องดื่มน้ำอัดลมพลัสคุณประโยชน์ เป็นทางเลือกใหม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพและต้องการความสดชื่น พร้อมเสริมแกร่งตลาดชาและกาแฟพร้อมดื่ม ขยายการเติบโตในกลุ่มเครื่องดื่มให้พลังงาน ผ่านแคมเปญการตลาด 360 องศา ให้เข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ เน้นการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โดยจะมีการลงทุนราว 1,000 ล้านบาทในปีนี้ออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่ๆ ผ่านแคมเปญการตลาดกว่า 22 แคมเปญตลอดทั้งปี พร้อมกับตั้งเป้าหมายจะมีการเติบโตสูงกว่าตลาด 2 เท่าอย่างต่อเนื่องทุกปี ปี2566 น้ีคาดการณ์ว่าตลาดรวมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ มูลค่า 200,000 ล้านบาท มีอัตราเติบโต 2-3% ดังนั้นบริษัทจะต้องทำการเติบโตสูงถึง 6% 

ด้านนายอนวัช สังขะทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โคเบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า หากพิจารณาตลาดเครื่องดื่มไทยในช่วงปี2561-2565 โดยภาพรวมแล้วเราพบว่าตลาดเครื่องดื่มยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มในกลุ่มน้ำตาลน้อยหรือไม่มีน้ำตาล สอดคล้องกับเทรนด์รักสุขภาพของผู้บริโภค โดย ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ทำผลงานได้เป็นอย่างดี ขยายการเติบโตของเครื่องดื่มเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลได้ถึง 19% เฉลี่ยใน 5 ปีที่ผ่านมา รวมถึงส่งชาอู่หลงพร้อมดื่ม TEA+ และกาแฟพร้อมดื่ม BOSS Coffee เข้าแข่งขันในตลาดชาและกาแฟพร้อมดื่มที่มีศักยภาพการเติบโต ที่สำคัญยังส่ง Rockstar เจาะตลาดเครื่องดื่มให้พลังงาน ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตสูงสุดในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยในปี2566 นี้ 

เราพร้อมเดินหน้าเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดด้วย 5 กลยุทธ์หลักดังนี้

1.) Consumer Centric ทำความเข้าใจผู้บริโภคอย่างถ่องแท้

2.) Product พัฒนาและนำเสนอสินค้าทั้ง 9 แบรนด์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและตอบรับการเติบโตของตลาด

3) Awareness สร้างการรับรู้ผ่าน 22 แคมเปญส่งเสริมการตลาดตลอดปี 2566 เพื่อครองใจผู้บริโภค

4) Engage สร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภค โดยตั้งเป้าแจกชิม 10 ล้านขวด และสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์

5) Convert วางแผนกลยุทธ์ราคาและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จูงใจ”